Načelnik i predstavnici Organizacije šehida i poginulih boraca Općine Trnovo posjetili su Gerontološki dom Sarajevo, u naselju Nedžarićima

U srijedu, 27.januara, općinski načelnik i predstavnici Organizacije šehida i poginulih boraca Općine Trnovo su posjetili korisnike staračkog

U srijedu, 27.januara, općinski načelnik i predstavnici Organizacije šehida i poginulih boraca Općine Trnovo su posjetili korisnike staračkog doma – Nedžarići.

Primio ih je direktor  doma i njegovi saradnici, uslijedio je ugodan razgovor uz kafu, direktor je iznio postojeće problem doma, na šta je načelnik rekao da će nastojati u budućnosti pomoći, i da će se saradnja nastaviti.  Na posebnu dobrodošlicu predstavnici općine su naišli kada su posjetili stanovnike i stanovnice ovog doma, posjetili su četiri korisnika s područja naše općine, od kojih je jedan i roditelj poginulog borca, te istim uručili skromnu hediju. Njihova jedina želja je da ih se ne zaboravi, ponovo posjeti i sjeti u molitvama.

Načelnik naše općine kaže da je ovo bilo kratko, ali ugodno i korisno provedeno vrijeme s velikom poukom, a to je da uistinu sitnice čine život bogatijim i ljepšim.

[tie_slideshow]

[tie_slide] dom naslovna [/tie_slide]

[tie_slide] dom3 [/tie_slide]

[tie_slide] domaisa [/tie_slide]

[tie_slide] dom2[/tie_slide]

[/tie_slideshow]

Pin It