Daily Archives: 01/02/2017

K O N K U R S ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA 2016/2017

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Općina Trnovo   K O N K U R S ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA U ŠKOLSKOJ /AKADEMSKOJ 2016/2017 GODINI Pravo učešća na Konkursu imaju učenici i studenti koji se redovno školuju,koji imaju prebivalište na području općine Trnovo, koji nisu …

Detaljnije