Daily Archives: 14/02/2017

Općinsko vijeće usvojilo budžet Općine Trnovo za 2017. godinu

image

Na četvrtoj sjednici održanoj 13.02.2017.godine, Općinsko vijeće kojim je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća, Emina Mehmedagić, je usvojilo Budžet općine Trnovo za 2017.godinu u iznosu od 11.088.816,45 KM. Što je i najveći budžet Općine do sada. Dnevni red: 1. Usvajanje zapisnika sa 3. radne sjednice Općinskog vijeća Trnovo; 2. Vijećnička pitanja, inicijative …

Detaljnije