Olujno nevrijeme u Trnovu

Dana 01.06.2017. godine oko 18:00 sati desilo se jako nevrijeme praćeno prolomom oblaka koje je zahvatilo područje MZ

Dana 01.06.2017. godine oko 18:00 sati desilo se jako nevrijeme praćeno prolomom oblaka koje je zahvatilo područje MZ Trnovo posebno šira područja Gračanice, Pendičića i Mađara.
Usljed obilne kiše u veoma kratkom periodu došlo je do pokretanja velikih količina zemlje (odrona) u blizini sela Gračanica, na dijelu puta iznad sela što je prouzrokovalo prekid te putne komunikacije.
Također je došlo do oštećenja na ragionalnom putu Pendičići – Brutusi, a u samom selu Pendičići voda je ugrozila dva stambena objekta pri čemu je nanesena određena materijalna šteta.
Uz magistralni put M17 Sarajevo – Trnovo, odvajanje prema selu Mađari, bujične vode su oštetile na nekoliko manjih mostova i podzida na lokalnom putu.

Služba Civilne zaštite Općine Trnovo je izvršila obilazak terena i konstatovala stanje na terenu i u toku je poduzimanje hitnih mjera sanacije posljedica ove prirodne nepogode.

Olujno1

olujno2

Pin It