7. sjednica OV Trnovo

Održavanje 7. sjednice Općinskog vijeća Trnovo Sjednica Općinskog vijeća Trnovo održat će se 13.07.2017.godine u Sali Općine Trnovo

Održavanje 7. sjednice Općinskog vijeća Trnovo

Sjednica Općinskog vijeća Trnovo održat će se 13.07.2017.godine u Sali Općine Trnovo sa početkom u 18:00 sati. Za 7. sjednicu predložen je sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 6. radne sjednice Općinskog vijeća Trnovo;
2. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori;
3. Informacija o radu JKP Park Sarajevo za područje Općine Trnovo u 2016.godini;
4. Informacija o radu JU Apoteke Sarajevo u 2016.godini;
5. Informacija o radu JU Zavod za zapošljavanje u 2016. godini;
6. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Urbanističkog projekta Bjelašnica I faza- skraćeni postupak-prijedlog
7. Odluka o provođenju izmjena i dopuna Urbanističkog projekta Bjelašnica I faza- skraćeni postupak-prijedlog
8. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Urbanističkog projekta Bjelašnica II faza- skraćeni postupak-prijedlog
9. Odluka o provođenju izmjena i dopuna Urbanističkog projekta Bjelašnica II faza- skraćeni postupak-prijedlog
10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi urbanističkog projekta “Sportski centar Trnovo” – prijedlog
11. Odluka o prestanku statusa nepokretnosti u općoj upotrebi
12. Odluka o načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Trnovo u sklopu UP “Bjelašnica- I faza”
13. Odluka o načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Trnovo u sklopu UP “Bjelašnica- II faza”
14. Odluka o usvajanju Urbanističkog projekta Poslovno – sportski centar Trnovo; Nacrt
15. Odluka o provođenju Urbanističkog projekta Poslovno- sportski centar Trnovo; Nacrt
16. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama nosilaca izvršnih funkcija, pravobranioca, savjetnika, državnih službenika i namještenika u općini Trnovo
17. Zaključci o davanju saglasnosti:
a) MHE “Vrtine”
b) MHE “Jezero”
c) MHE “Duboki potok”
d) MHE “Delijaš”
e) MHE “Hamzići”
f) MHE “Mošići”
g) MHE “Obod”
h) MHE “Presjenica”
i) MHE “Karovići”
18. Tekuća pitanja

Pin It