Na osnovu člana 37. stav (4) i (5) Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 24/17), a u vezi utvrđenog Nacrta Urbanističkog projekta ”Poslovno-sportski centar Trnovo, nosilac pripreme

O B A V J E Š T A V A

Javnost da će se javna rasprava o Nacrtu Odluke o usvajanju Urbanističkog projekta ”Poslovno-sportski centar Trnovo”, utvrđen na sjednici Općinskog vijeća Trnovo, dana 13.07.2017. godine, održati dana 26.07.2017. godine u 14,00 sati u Hotelu Han Bjelašnica, općina Trnovo.
Javni uvid u planski dokument traje od 24. do 31. 07 2017. godine i može se izvršiti radnim danom od 8.30 sati do 15 sati, u Sali Općine Trnovo, Trnovo, Trnovo b.b., i u prostorijama Mjesne zajednice Dejčići, Dejčići b.b.
Pismene primjedbe, prijedloge i mišljenja o planskom dokumentu se mogu dostaviti u pisanom obliku putem pošte ili na e-mail opcina.trnovo@bih.net.ba Općini Trnovo, Službi za urbanizam, komunalne poslove, investicije i zaštitu čovjekove okiline do 01.08.2017. godine.

Zaključak o usvajanju (.pdf)

Zaključak o provođenju (.pdf)

Odluka o usvajanju “Poslovno-sportski centar Trnovo” (.pdf)

Odluka o provođenju “Poslovno-sportski centar Trnovo” (.pdf)

UP “Poslovno-sportski centar Trnovo” (.pdf)

Urbanističko rješenje

Pin It