Početna / 2018 / Juli / 09

Daily Archives: 09/07/2018

Smotra folklora “Bjelašničke staze”

kud1

Na izletištu Javorov do, u nedjelju, 08.07.2018. godine, održana je smotra folklora pod nazivom “Bjelašničke staze” u organizaciji KUD “Biseri Bjelašnice” iz Trnova. Tradicijska kultura jedan je od bitnih i prepoznatljivih elemenata Trnovskog kulturnog identiteta. Ciljevi organiziranja smotre folklora pod nazivom “Bjelašničke staze” je očuvanje i promoviranje tradicije koja zauzima …

Detaljnije

Javni poziv poslodavcima

Broj: 02-05-2298/18 Trnovo, 05.07.2018.godine Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09) i Odluke o izvršavanju Budžeta općine Trnovo za 2018.godinu, broj: 01-02-4047/18 od 29.12.2018.godine, Općinski načelnik, o b j a v lj u j e JAVNI POZIV POSLODAVCIMA …

Detaljnije