Javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2019. godinu

Općinsko vijeće Trnovo, na petnaestoj redovnoj sjednici održanoj dana 27.11.2018. godine donijelo je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt

Općinsko vijeće Trnovo, na petnaestoj redovnoj sjednici održanoj dana 27.11.2018. godine donijelo je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Budžeta Općine Trnovo za 2019. godinu i stavlja se na Javnu raspravu do 17.12.2018. godine.
Javna rasprava obaviti će se u svim mjesnim zajednicama Općine, a u subotu u dvije prema slijedećem rasporedu:

Dejčići – subota, 01.12.2018. godine u 15:30 sati u prostorijama OŠ “Zaim Kolar” Dejčići.

Trnovo – subota, 01.12.2018. godine u 18:00 sati u sali općine Trnovo;

Primjedbe, prijedloge, mišljenja i sugestije na Nacrt Budžeta Općine Trnovo za 2019. godinu mogu se dostaviti Općinskom načelniku, putem Službe za privredu, finansije i lokalni ekonomski razvoj do 17.12 2018. godine, putem pošte ili lično na adresu: Općina Trnovo, ul. Trnovo 36.

Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i sugestije date u toku javne rasprave poslužit će predlagaču za izradu Prijedloga Budžeta Općine Trnovo za 2018. godinu.

Budžet Općine Trnovo za 2019. godinu; nacrt 

Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2019. godinu; nacrt

Pin It