Društvena odgovornost

Po raspisanom javnom pozivu za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe sa područja Općine Trnovo

Po raspisanom javnom pozivu za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe sa područja Općine Trnovo zaprimljeno je 62 zahtjeva, od toga za 25 lica odobrene su jednokratne novčane pomoći za troškove liječenja, kao i za 29 lica u stanju socijalne potrebe.

Općina značajna sredstva izdvaja za poboljšanje kvalitete života starijih i oboljelih osoba. Svojim aktivnostima djeluje i u cilju pružanja pomoći osobama oboljelim od teške bolesti. Svakom oboljelom stanovniku od teške bolesti Općina pruža simboličnu novčanu pomoć za liječenje u iznosu od 500,00 KM.

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku, dječiju i socijalnu zaštitu Općine Trnovo prema raspoloživim sredstvima iz Budžeta za ovu namjenu, za tekuću godinu uskoro će raspisati još jedan javni poziv.

Napominjemo prema socijalnom programu Općine dodijeljuju se sredstva za potporu novovjenčanih parova, zatim Općina obezbjeđuje dodatne naknade porodicama za svako novorođeno djete, kao i sredstva za žene preko 55 godina života u stanju socijalne potrebe a koje nisu zasnivale bračnu zajednicu.