Početna / Vijesti / 25. sjednica Općinskog vijeća Trnovo

25. sjednica Općinskog vijeća Trnovo

Općinsko vijeće Trnovo na sjednici 14. aprila  prihvatilo je Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za Općinu Trnovo za 2010. godinu, zatim Informaciju o radu KJP ” Veterinarska stanica” doo Sarajevo Veterinarska ambulanta Stup-punkt Trnovo u 2010. godini, Informaciju o radu KJKP “Gras” doo Sarajevo u 2010. godini na području Općine Trnovo, Informaciju o radu JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo – odjeljenje Trnovo u 2010. godini, Informaciju o radu JU ” Zavod za hitnu medicinsku pomoć” Kantona Sarajevo za područje Općine Trnovo u 2010. godini i Informaciju o radu JU “Kantonalni centar za socijalni rad” Služba socijalne zaštite Općine Ilidža-odjeljenje Trnovo u 2010. godini.

Općinsko vijeće Trnovo usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2010. do 31.12.2010. godinu i Izvještaj o Programu naplate i usmjeravanja sredstava naknade za pogodnost građevinskog zemljišta na području Općine Trnovo za period 01.01.2010.-31.12.2010. godine.

Usvojena je Informacija o utrošku sredstava budžetskih korisnika u 2010. godini, Izvještaj o radu Mjesnih zajednica u 2010. godini, zatim Odluka o određivanju visine stalne mjesečne naknade predsjedniku i članovima Općinske izborna komisije Trnovo u 2011. godini i Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju naknade izabranih vijećnika i članovima Radnih tijela Općinskog vijeća Trnovo.