Početna / Vijesti / Održane javne rasprave o Nacrtu Budžeta za 2018. godinu

Održane javne rasprave o Nacrtu Budžeta za 2018. godinu

Nakon što je Općinsko vijeće Trnovo na devetoj redovnoj sjednici, održanoj 23. novembra 2016. godine utvrdilo Nacrt Budžeta Općine Trnovo za 2018. godinu, u iznosu od 12.908.088,71 KM, uslijedile su javne rasprave. Iste su održane u sve četiri Mjesne zajednice općine. Građani su imali priliku dati svoje prijedloge, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Budžeta Općine Trnovo za 2018. godinu. Građani još uvijek imaju priliku da pismeno dostave svoje prijedloge za Budžet 2018. godine (putem e-mail-a ili mjesnih zajednica), do 15-og ovog mjeseca. Izgradnja saobraćajnica, izrada vodovodne i kanalizacione mreže, izgradnja javnih česama, ograđivanja lokalnih mezarja samo su neki od prioriteta stanovnika MZ iznesenih na zboru građana novembra 2017. godine.

Neki od prioriteta stanovnika Trnova su: asfaltiranje lokalnih puteva u mjesnoj zajednici, rekonstrukcija i sanacija lokalnih puteva, nastavak izgradnje kanalizacije, otklanjanje nedostataka vodovodne mreže u Pendičićima i zamučivanja izvorišta u Gračanici, sanacija kaptaže u Ilovicama, ograđivanje mezarja Bašci, Gračanica, Brutusi, te nastavak ograđivanja mezarja Barakuša.

U MZ Delijaši zatraženo je da se u 2018. godini nastavi asfaltiranje lokalnih puteva za naselja ove mjesne zajednice Činčići, Balibašići, Karovići, Pomeni, Slavljevići i Durakovići, zatim rekonstrukcija i sanacija glavnog puta Garež – Delijaš, nastavak izgradnje vodovoda u naselju Čunčići, da se uradi vodozahvat za vodovod Delijaši i izgradnja javne česme u selu Boljanovići i Krsmanići.

Za stanovnike MZ Šabići prioriteti u 2018. treba da budu nastavak izgradnje kanalizacije u naseljima ove mjesne zajednice, postavljanje branika i druge saobraćajne signalizacije na putevima, nastavak rekonstrukcije puta Babin do – Sinanovići, zatim uređenje korita rijeke Rakitnice i Tušiočkog potoka, popravka drvenog mosta ispod naselja Kramari, izgradnja javne česme za šehide u naselju Ozimine, te izgradnja hidranta na vodovodima tamo gdje postoji mogućnost.

U MZ Dejčići zatraženo je da se u 2018. godini nastavi izgradnja kanalizacione mreže, zatim asfaltiranje lokalnih puteva u naseljima, proširenje ulične rasvjete te zamjena oštećenih stubova, izgradnja ograde oko mezaristana, uređenje izvora, poboljšanje vodosnadbijevanja, nastavak izgradnje Doma kulture i izgradnja parka za djecu u naselju Dejčići.

Raspravi su prisustvovali predstavnici mjesnih zajednica, predstavnici Općine Trnovo, Općinski vijećnici, te zainteresovani građani. U toku javne rasprave prisutnima se obratila pomoćnica Općinskog načelnika Službe za privredu, finansije i lokalni ekonomski razvoj , Zineta Hadžić, koja je građanima dala pojašnjenja očekivanih prihoda i rashoda.

Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i sugestije date u toku javne rasprave poslužit će predlagaču za izradu Prijedloga Budžeta Općine Trnovo za 2018. godinu.

Sljedeća Prethodna
 trnovo
 Trnovo2
 Delijaši
 Šabići1
Sljedeća Prethodna

Oko Ajla Mulaosmanovic