Početna / Javni pozivi/oglasi / JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne novčane pomoći

JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne novčane pomoći

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 49/06 i 51/09), člana 38 . Statuta Općine Trnovo («Sl.novine Kantona Sarajevo», broj: 12/08), i člana 4 . Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe sa područja Općine Trnovo, Općinski načelnik raspisuje:

JAVNI POZIV

Za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe sa područja Općine Trnovo

I

Predmet javnog poziva je odobravanje jednokratnih novčanih pomoći za lica iz člana 11. tačka 3. Odluke o izvršenju Budžeta općine Trnovo za 2018 godinu.

II

Jednokratna novčana pomoć može se dodjeliti licima koja imaju prebivalište najmanje jednu godinu dana na području Općine Trnovo i koja su u sljed različitih društvenih i prirodnih okolnosti ili van rednih prilika zadesila u stanju vanredne socijalne potrebe i to u sljedečim slučajevima:

  • teške bolesti i poterebe za hitnim medicinskim intervencijama da bi spasili život ili zdravlje,

  • odklanjanje neposrednih opasnosti po zdravlje zbog nedostatka osnovnih sredstava za život,

  • izrazito nezadovoljavajući stambeni i drugi uslovi za život,

  • drugi vanredni opravdani slučajevi, u skladu sa Pravilnikom o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe sa područja općine Trnovo.

III

Zahtjevi se podnose tokom tekuće godine od dana objavljivanja Javnog poziva

Zahtjeve možete preuzeti na Web stranici ili šalter sali Općine Trnovo.

Zahtjevi sa kompletnom dokumentacijom podnose se poštom ili na protokolu Općine Trnovo svaki radni dan od 08.00 do 16.00 sati.

Na zahtijevu za dodjelu novčane pomoći je naznačena sva potrebna dokumentacija koju treba dostaviti uz zahtjev u zavisnosti od toga na šta se odnosi određeni zahtjev .

Zahtjevi podneseni prije objave Javnog poziva, smatratće se da su podneseni blagovremeno uz dopunu dokumentacije u slučaju potrebe.

IV

Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći treba da sadrži sve lične podatke o podnosiocu zahtjva ( prezime, ime oca, ime ,adresu i broj kontakt telefona te detaljno obrazloženje o potrebnoj pomoći).

Uz zahtjev je obavezno priložiti svu traženu dokumentaciju koja je navedena na zahtjevu.

V

Obim ostvarivanja ovih prava zavisit će od ukupnih raspoloživih buđetskih sredstava planiranih za 2018 godinu.

VI

Nekompletni zahtjevi , u skladu sa ovim javnim pozivom neće biti uzeti u razmatranje i bit će odbijeni obavještenjem u kojem će stajati obrazloženje odbijanja.

U koliko se izda Obavještenje o odbijanju po dostavljenom zahtjevu, podnosilac zahtjeva može dostaviti novi Zahtjev sa svom potrebnom dokumentacijom.

Napomena : Dodatne informacije možete dobiti na protokolu općine Trnovo ili na broj telefona 033/586-708

OPĆINSKI NAČELNIK

Ibro Berilo

Oko Ajla Mulaosmanovic