Početna / Vijesti / 7. sjednica OV Trnovo

7. sjednica OV Trnovo

Održavanje 7. sjednice Općinskog vijeća Trnovo

Sjednica Općinskog vijeća Trnovo održat će se 13.07.2017.godine u Sali Općine Trnovo sa početkom u 18:00 sati. Za 7. sjednicu predložen je sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 6. radne sjednice Općinskog vijeća Trnovo;
2. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori;
3. Informacija o radu JKP Park Sarajevo za područje Općine Trnovo u 2016.godini;
4. Informacija o radu JU Apoteke Sarajevo u 2016.godini;
5. Informacija o radu JU Zavod za zapošljavanje u 2016. godini;
6. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Urbanističkog projekta Bjelašnica I faza- skraćeni postupak-prijedlog
7. Odluka o provođenju izmjena i dopuna Urbanističkog projekta Bjelašnica I faza- skraćeni postupak-prijedlog
8. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Urbanističkog projekta Bjelašnica II faza- skraćeni postupak-prijedlog
9. Odluka o provođenju izmjena i dopuna Urbanističkog projekta Bjelašnica II faza- skraćeni postupak-prijedlog
10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi urbanističkog projekta “Sportski centar Trnovo” – prijedlog
11. Odluka o prestanku statusa nepokretnosti u općoj upotrebi
12. Odluka o načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Trnovo u sklopu UP “Bjelašnica- I faza”
13. Odluka o načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Trnovo u sklopu UP “Bjelašnica- II faza”
14. Odluka o usvajanju Urbanističkog projekta Poslovno – sportski centar Trnovo; Nacrt
15. Odluka o provođenju Urbanističkog projekta Poslovno- sportski centar Trnovo; Nacrt
16. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama nosilaca izvršnih funkcija, pravobranioca, savjetnika, državnih službenika i namještenika u općini Trnovo
17. Zaključci o davanju saglasnosti:
a) MHE “Vrtine”
b) MHE “Jezero”
c) MHE “Duboki potok”
d) MHE “Delijaš”
e) MHE “Hamzići”
f) MHE “Mošići”
g) MHE “Obod”
h) MHE “Presjenica”
i) MHE “Karovići”
18. Tekuća pitanja