Četvrtak, Decembar 8, 2016 03:59

JAVNI POZIVI/OGLASI

Novembar, 2016

August, 2016

 • 9 August

  JAVNI POZIV ZA DODJELU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

    J A V N I    P O Z I V za dodjelu građevinskog materijala   PREDMET POZIVA: Pozivaju se zainteresovana   fizička lica sa područja Općine Trnovo da se prijave na javni poziv za dodjelu pomoći u građevinskom materijalu, za poboljšanje uslova stanovanja u individualnim stambenim objektima na prostoru Općine …

  Detaljnije

Juli, 2016

 • 13 Juli

  JAVNI OGLAS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA

  Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Općina Trnovo OPĆINSKI NAČELNIK   Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 35/05), člana 33 pravilnika o sistematizaciji Jedinstevenog općinskog organa uprave Općine Trnovo  i člana 38 . Statuta …

  Detaljnije