Nedjelja, Juli 31, 2016 11:39

JAVNI POZIVI/OGLASI

Juli, 2016

  • 13 Juli

    JAVNI OGLAS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA

    Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Općina Trnovo OPĆINSKI NAČELNIK   Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 35/05), člana 33 pravilnika o sistematizaciji Jedinstevenog općinskog organa uprave Općine Trnovo  i člana 38 . Statuta …

    Detaljnije

Februar, 2016