Početna / Javni pozivi/oglasi (stranica 7)

Javni pozivi/oglasi

Februar, 2016

 • 22 Februar

  O G L A S O PRODAJI NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PUTEM LICITACIJE

  Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14), te Odluke o načinu i uvjetima …

 • 4 Februar

  JAVNI OGLAS za dodjelu priznanja (Plaketa) Općine Trnovo

  Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Općina Trnovo OPĆINSKO VIJEĆE Komisija za javna priznanja Na osnovu člana 7. stav 1. Pravilnika o dodjeli priznanja i nagrada Općine Trnovo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj:2/16), Komisija za javna priznanja, r a s p i s u j e JAVNI …

Januar, 2016

Novembar, 2015

Oktobar, 2015

 • 27 Oktobar

  ODLUKA – RASPISIVANJE JAVNOG OGLASA ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE TRNOVO

  Na osnovu člana 2.12 stav 5 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ( “Službeni glasnik BiH” broj: 23/01, 7/02 9/02,20/02, 20/04, 25/05,52/05,65/05,77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08,37/08 ) člana 24. Statuta Općine Trnovo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 12/08)  i člana 2. Upustva o utvrđivanju kvalifikacija,broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne …

Juni, 2015

 • 1 Juni

  JAVNI POZIV – Sporazumno pribavljanje nekretnina

  Na osnovu člana 23. Zakona o eksproprijaciji (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/07, 36/10 i 25/12), općinski načelnik objavljuje  JAVNI POZIV radi sporazumnog pribavljanja nekretnina (pdf)

Mart, 2015

Januar, 2015

Oktobar, 2014

 • 24 Oktobar

  OGLAS – Prodaja neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta

  Na osnovu člana 363, st. 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine  („Službene novine FBiH, broj 66/13 i 100/13), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine FBiH, broj 17/14),  te Odluke o načinu …