Početna / Vijesti (stranica 46)

Vijesti

Novembar, 2010

 • 10 Novembar

  Povećan vodostaj svih rijeka

  rijeka-vodostaj

  Na području Općine Trnovo došlo je do povećanja vodostaja svih rijeka, usljed padavina tokom protekla dva dana. Rijeka Rakitnica se izlila iz svog korita i poplavila sela Rakitnica i Šabići. Rijeka Željeznica je u porastu, ali je još uvijek u svom koritu. Ekipa Civilne zaštite Općine Trnovo je na terenu …

Oktobar, 2010

Septembar, 2010

 • 6 Septembar

  Urađen asfalt u selu Turovi

  obavijest_potpisivanje_ugovora_stipendiranje_opcina_trnovo_20104

  U proteklom periodu urađen je asfalt u selu Turovi. Vrijednost projekta je 118.787,21 KM, a investitor je Općina Trnovo, Ministarstvo za raseljena lica i izbjeglice FBiH, Direkcija za ceste Kantona Sarajevo i građani Općine Trnovo. Izvođač radova je firma «Grakop» d.o.o. Kiseljak.

Juli, 2010

 • 22 Juli

  Usvojena Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Trnovo

  obavijest_potpisivanje_ugovora_stipendiranje_opcina_trnovo_20104

  Na jučer održanoj  19. sjednici, Općinsko vijeće Trnovo usvojilo je Odluku o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Trnovo. Javno pojedinačno priznanje dodjeljuje se Safetu Bjelonja i  Sulejmanu Mulaosmanoviću, dok se  kolektivno javno priznanje dodjeljuje KJKP « Rad»-odjeljenje Trnovo.  Dobitnicima pojedinačne Plakete Općine Trnovo dodjeljuje se novčana nagrada u  iznosu …

Juni, 2010

 • 30 Juni

  Danas primopredaja radova izvedenih na 13 stambenih jedinica

  obavijest_potpisivanje_ugovora_stipendiranje_opcina_trnovo_20104

  Primopredaja radova na sanaciji i rekonstrukciji 13 ( trinaest ) stambenih jedinica rekonstruisanih u okviru projekta koji se finansira kroz Fond za povratak, održat će se 30. juna 2010. godine u 15:30 sati. Komisija za primopredaju, posmatrači, izvođač i vlasnici/ korisnici rekonstruisanih objekata će se sastati u sali Općine Trnovo …

 • 23 Juni

  Održano općinsko takmiČenje ” Knjiga je moj najbolji prijatelj”

  3

  Održano je općinsko takmičenje u broju pročitanih knjiga, pod nazivom  « Knjiga je moj najbolji prijatelj» za školsku 2009/2010. Takmičenje su organizovale Općina Trnovo i Hadžići, a u saradnji sa Pedagoško – prosvjetnim zavodom. Na takmičenju su učestvovali učenici nižih razreda (II-V) osnovnih škola sa područja Trnova i Hadžića. Radove …

 • 18 Juni

  Održana 18. sjednica Općinskog vijeća Trnovo

  obavijest_potpisivanje_ugovora_stipendiranje_opcina_trnovo_20104

  Na jučer održanoj 18. sjednici Općinskog vijeća Trnovo usvojena je Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području Općine Trnovo u 2009. godini, Odluka o visini naknade za pogodnost građevinskog zemljišta – rente na području Općine Trnovo u 2010. godine, Odluka o …

 • 8 Juni

  Potpisan memorandum o razumjevanju

  150616108.1_xl

  Općinski načelnik Ibro Berilo potpisao je sa dr. Safetom Halilovićem, ministrom za ljudska prava i izbjeglice BiH memorandum o razumjevanju za implementaciju projekata pomoći povratnicima. Memorandum je potpisan sa 30 općina sarajevske regije za koje je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u ovoj godini izdvojilo 6,745.050 KM. –  …

 • 4 Juni

  BiraČki spiskovi na uvid graÄ‘anima Općine Trnovo od 4. juna

  obavijest_potpisivanje_ugovora_stipendiranje_opcina_trnovo_20104

  Općinska izborna komisija Trnovo obavještava birače sa područja Općine Trnovo da će od 4. juna do 4. jula 2010. godine moći ostvariti uvid u privremene biračke spiskove kako bi provjerili svoje podatke i eventualno izvršili njihovu ispravku kod nadležnog organa. Privremeni birački spiskovi izloženi su na oglasnim pločama u zgradi …

 • 1 Juni

  Spisak studenata i uČenika koji su dobili stipendiju u školskoj 2009/2010. godini

  obavijest_potpisivanje_ugovora_stipendiranje_opcina_trnovo_20104

  Studenti i učenici srednjih škola, koji se nalaze na  redovnom školovanju, 02. juni 2010. godine potpisali su sa Ibrom Berilo, načelnikom Općine Trnovo ugovor o stipendiranju za nastavu 2009/2010. godinu. Visina mjesečne stipendije za učenike isnositi će 80,00  KM, a za studente 100,00 KM i dodjeljuje se za jednu školsku …