Općinsko vijeće Trnovo je na 20. redovnoj sjednici pored ostalih pitanja razmatralo i o aktuelnom problemu, vezano za najveće bh. klizište na lokalitetu Bogatića, koje se prostire u oba entiteta. Kako kiša intezivnije pada, tako i hiljade kubika zemlje sve više klize i zatrpavaju korite rijeke Željeznice. Direktno je ugrožena brana i upravna zgrada, moguće […]


Predstavnici Općine Trnovo i borci NOR-a i antifašista Crne Gore-Plav jučer su položili vijenac na Spomen – obilježje palih boraca za oslobođenje Trnova, među kojima se nalaze zemni ostaci 49 boraca iz Opštine Plav. – Naša patriotska i programska obaveza je da posjetimo spomen-obilježje i odamo poštu svim palim borcima za oslobođenje Opštine Trnovo na […]


Na području Općine Trnovo došlo je do povećanja vodostaja svih rijeka, usljed padavina tokom protekla dva dana. Rijeka Rakitnica se izlila iz svog korita i poplavila sela Rakitnica i Šabići. Rijeka Željeznica je u porastu, ali je još uvijek u svom koritu. Ekipa Civilne zaštite Općine Trnovo je na terenu i prati situaciju.  


U proteklom periodu urađen je asfalt u selu Turovi. Vrijednost projekta je 118.787,21 KM, a investitor je Općina Trnovo, Ministarstvo za raseljena lica i izbjeglice FBiH, Direkcija za ceste Kantona Sarajevo i građani Općine Trnovo. Izvođač radova je firma «Grakop» d.o.o. Kiseljak.


Na jučer održanoj  19. sjednici, Općinsko vijeće Trnovo usvojilo je Odluku o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Trnovo. Javno pojedinačno priznanje dodjeljuje se Safetu Bjelonja i  Sulejmanu Mulaosmanoviću, dok se  kolektivno javno priznanje dodjeljuje KJKP « Rad»-odjeljenje Trnovo.  Dobitnicima pojedinačne Plakete Općine Trnovo dodjeljuje se novčana nagrada u  iznosu od 500,00 KM. Vijećnici Općinskog […]


Primopredaja radova na sanaciji i rekonstrukciji 13 ( trinaest ) stambenih jedinica rekonstruisanih u okviru projekta koji se finansira kroz Fond za povratak, održat će se 30. juna 2010. godine u 15:30 sati. Komisija za primopredaju, posmatrači, izvođač i vlasnici/ korisnici rekonstruisanih objekata će se sastati u sali Općine Trnovo u navedeno vrijeme, odakle će […]


Održano je općinsko takmičenje u broju pročitanih knjiga, pod nazivom  « Knjiga je moj najbolji prijatelj» za školsku 2009/2010. Takmičenje su organizovale Općina Trnovo i Hadžići, a u saradnji sa Pedagoško – prosvjetnim zavodom. Na takmičenju su učestvovali učenici nižih razreda (II-V) osnovnih škola sa područja Trnova i Hadžića. Radove je pregledala stručna komisija od […]


Na jučer održanoj 18. sjednici Općinskog vijeća Trnovo usvojena je Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području Općine Trnovo u 2009. godini, Odluka o visini naknade za pogodnost građevinskog zemljišta – rente na području Općine Trnovo u 2010. godine, Odluka o imenovanju predsjedavajućeg i članova Skupštine […]


Općinski načelnik Ibro Berilo potpisao je sa dr. Safetom Halilovićem, ministrom za ljudska prava i izbjeglice BiH memorandum o razumjevanju za implementaciju projekata pomoći povratnicima. Memorandum je potpisan sa 30 općina sarajevske regije za koje je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u ovoj godini izdvojilo 6,745.050 KM. –  za implementaciju projekta obnove individualnih […]

1 47 48 49 50 51 54