Početna / Vijesti / ElektriČnu energiju dobijaju Balbašići i Krsmanići

ElektriČnu energiju dobijaju Balbašići i Krsmanići

Prema Planu izgradnje i rekonstrukcije elektrodistributivnih objekata u 2009. godini na području Općine Trnovo 18. septembra 2009. godine električnu energiju će dobiti naseljena mjesta Balbašići I Krsmanići. Ukupna vrijednost investicije je 242.200,00 KM, od toga nisko naponska mreža dužine 2.800 metara koštala je 116.000,00 KM, STS 100 kVA je koštala 27.500,00 KM i UKB dužine 1.100 metara koštala je 98.700,00 KM.