Početna / Vijesti / Federalni ministar Salko Bukvarević posjetio Općinu Trnovo

Federalni ministar Salko Bukvarević posjetio Općinu Trnovo

Jučer, 15.02.2017. godine Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, gospodin Salko Bukvarević posjetio je Općinu Trnovo. Radni sastanak načelnika općine Trnovo i ministra bio je konstruktivan, govorili su o rješavanju problemskih pitanja boraca i invalida na području naše općine, o izgradnji spomen-obilježja, zapošljavanju djece šehida, osnivanju boračke zadruge na općini Trnovo, te na kraju obišli dvije porodice šehida.

Naime, iako je Općina Trnovo razvila svoju socijalnu politiku dosta dobro, ipak nije u mogućnosti da zadovolji sve potrebe stanovništva općine, općine koja je ponajviše uništena agresijom. Mnogi stambeni objekti boračke populacije na općini Trnovo su u jako lošem stanju, a porodice nisu u mogućnosti da ih same saniraju, te je načelnik pozvao ministra na međusobnu solidarnost kako bi riješili ove prioritete.

Ministar je obećao da će obezbijediti dio sredstava za 5 najugroženijih porodica, kategorija branilačke populacije, kako bi se sanirali njihovi stambeni objekti.

Ministar je upoznao općinskog načelnika o formiranju Fondacije za pružanje pravne pomoći boračkoj populaciji u manjem entitetu, dakle za pomoć borcima povratnicima. Ministar ističe kako zakon ne poznaje mjesto prebivališta, već prava branilačke populacije.

Budžet ove Fondacije obezbjeđuje u najvećem dijelu Federalna vlada, ali i nekoliko općina učestvuje u ovom budžetu. Načelnik Općine Trnovo će na račun ove Fondacije uplatiti iznos od 3.000, 00 KM.

Kada govorimo o Boračkim zadrugama, kao vidu zapošljavanja ove populacije, ministar napominje da svi građani Općine Trnovo iz kategorije branilačke populacije mogu aplicirati i na ovaj javni poziv Ministarstva, te pokrenuti biznis po principu samozapošljavanja.

Načelnik se zahvalio ministru na posjeti i najavio dalju saradnju Općine i Ministarstva.

Ministar je istakao kako se svi građani Općine Trnovo, koji ispunjavaju dva uslova, a to je da su državljani BiH  i da su pripadnici neke od kategorija branilačke populacije, mogu prijaviti, odnosno aplicirati na sve javne pozive Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Sve javne pozive i obrasce za aplikaciju na iste možete pronaći na oficijelnoj stranici Ministarstva : http://www.fmbi.gov.ba/

Sljedeća Prethodna

 IMG_2092 

IMG_2095 

IMG_2094 

Sljedeća Prethodna