Početna / Vijesti / Izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda

Izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda

Radnici firme Bujice d.o.o. Konjic završili su radove na prvoj fazi projekta “Izgradnja fekalnog kolektora Šabići-most na rijeci Rakitnici”. Projekat obuhvata izgradnju kanalizacije od Šabića do postrojenja za tretman otpadnih voda koji se nalazi u blizini mosta na rijeci Rakitnici. Ukupna vrijednost projekta iznosi 123.505,03 KM. Uprvoj fazi rađeni su iskopi rovova, polaganje kanalizacionih cijevi i revizionih okana. Ovu investiciju zajedno sa Općinom Trnovo finansira Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH.
Realizacijom ovog projekta postići će se efekti unaprijeđenja i izgradnje infrastrukture za zaštitu okoliša i sistema za upravljanje otpadnim vodama, smanjiti zagađenje vodotoka, spriječiti skupljanje i akumuliranje otpadnih voda u otvorenim i privremenim vodotocima.

Sljedeća Prethodna
 fekalni kolektor3 
 fekalni kolektor2
  fekalni kolektor1
Sljedeća Prethodna

Oko Ajla Mulaosmanovic