Početna / Vijesti / Javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2019. godinu

Javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2019. godinu

Općinsko vijeće Trnovo, na petnaestoj redovnoj sjednici održanoj dana 27.11.2018. godine donijelo je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Budžeta Općine Trnovo za 2019. godinu i stavlja se na Javnu raspravu do 17.12.2018. godine.
Javna rasprava obaviti će se u svim mjesnim zajednicama Općine, prošle sedmice održane su dvije u Dejčićima i Šabićima, a u subotu u druge dvije prema slijedećem rasporedu:

Šabići – subota, 08.12.2018. godine u 12:00 sati u prostorijama mjesne zajednice.

Delijaši – subota, 08.12.2018. godine u 16:00 sati u prostoprijama osnovne škole “Zaim Kolar” u Delijašima.

Primjedbe, prijedloge, mišljenja i sugestije na Nacrt Budžeta Općine Trnovo za 2019. godinu mogu se dostaviti Općinskom načelniku, putem Službe za privredu, finansije i lokalni ekonomski razvoj do 17.12 2018. godine, putem pošte ili lično na adresu: Općina Trnovo, ul. Trnovo 36.

Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i sugestije date u toku javne rasprave poslužit će predlagaču za izradu Prijedloga Budžeta Općine Trnovo za 2018. godinu.

Nacrt Budžeta Općine Trnovo za 2019.godinu

Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2019. godinu

Oko Ajla Mulaosmanovic