Početna / Javni pozivi/oglasi / JAVNI OGLAS za dodjelu Plaketa Općine Trnovo

JAVNI OGLAS za dodjelu Plaketa Općine Trnovo

Na osnovu člana 7. Pravilnika o kriterijima za dodjelu  javnih priznanja Općine Trnovo, (“Službene novine Kantona Srajevo” broj: 2/16), Komisija za javna priznanja,  r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS

za dodjelu Plaketa Općine Trnovo

I

Raspisuje se Javni oglas za dodjelu Plaketa Općine Trnovo za 2018. godinu.

 II

 Plakete se dodjeljuju:

– kolektivima – 1. Plaketa

– pojedincima – 2. Plakete

 III

     Kriterij za dodjelu  plaketa:

 1. Kolektivima koji su:
 • u svom radu ostvarili izuzetne poslovne rezultate,postigli značajnu dobit i izvršili upošljavanje većeg broja radnika;
 • postigli dobre rezultate iz oblasti kulture, sporta, zdravstva, obrazovanja, bezbjednosti,razvoja komunalne infrastrukture, zaštite radne i prirodne sredine, izgradnje i rekonstrukcije Općine i postigli dobre rezultate  od općeg značaja za poboljšanje zivota i rada građana,očuvanju kulturne i prirodne baštine, humanitarnih i drugim dobrotvornih aktivnosti;
 • ostvarili izuzetne rezultate u borbi protiv agresije na Bosnu i Hercegovinu.
 1. Pojedincima koji su:
 • doprinijeli poboljsanju uslova i rada građana na području Općine Trnovo, unaprjeđenju i zastiti čovjekove životne i radne sredine, očuvanju kulturne i prirodne baštine;
 • postigli izuzetne rezultate u borbi protiv agresije;
 • postigli izuzetne rezultate u oblasti nauke, obrazovanja ,kulture, sporta, bezbjednosti i koji su se istakli u humanitarnim i drugim dobrovotvornim aktivnostima.

IV

Pojedinci se mogu predlagati i posthumno.

V

(1) Prijedlog za dodjelu plaketa mogu podnijeti:

 • građani koji imaju prebivalište na području Općine Trnovo;
 • vijećnici općinskog vijeća Trnovo;
 • općinski načelnik;
 • udruženja registrovana na području Općine;
 • političke partije koje djeluju na području Općine;
 • privredna drustva registrovana na području Općine;
 • ustanove koje djeluju na području Općine Trnovo;
 • savjeti mjesnih zajednica na području Općine Trnovo;
 • –  Prijedlozi za dodjelu plaketa podnose se Komisiji za javna priznanja , u pisanoj formi s obrazloženjem i relevantnim dokazima.

VI

Plakete se ne mogu dodjeljivati:

 • za iste zasluge licima kojima je Općina dodjeljivala javna priznanja;
 • izabranim zvanicnicima Općine i drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini za vrijeme trajanja njihovog mandata;
 • uposlenicima Općine i drugih nivoa vlasti za rezultate ostvarene u obavljanju poslova predviđenih radnim mjestom;
 • licima koja su pravosnažnom sudskom presudom domaćeg ili stranog suda osuđena na kaznu zatvora za krivična djela genocida i ratnog zločina;
 • licima koja svojim djelovanjem narušavaju ugled Općine.
 • VII

Javni oglas ostaje otvoren do 09.02.2018. godine.

 

Napomena: Prijedlozi koji ne budu sadržavali obrazloženja , neće se uzeti u razmatranje.

 

Prijedloge slati na adresu:

OPĆINA TRNOVO

OPĆINSKO VIJEĆE

71223 Delijaš

Nasloviti: “Komisija za javna priznanja”

Sve informacije i pojašnjenja mogu se dobiti u Općini Trnovo, kontakt telefon 586  – 710.

Komisija za javna priznanja

Oko Ajla Mulaosmanovic