Početna / Javni pozivi/oglasi / JAVNI OGLAS za dodjelu Plaketa Općine Trnovo

JAVNI OGLAS za dodjelu Plaketa Općine Trnovo

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

Općina Trnovo

OPĆINSKO VIJEĆE

Bosnia and Herzegovina

Federation of Bosnia and Herzegovina

Sarajevo Canton

Municipality of  Trnovo

MUNICIPALITY COUNCIL

 

Komisija za javna priznanja

 

 

Na osnovu člana 7.Pravilnika o kriterijima za dodjelu  javnih priznanja Općine Općine Trnovo, (“Službene novine Kantona Srajevo” broj: 2/16, Komisija za javna priznanja,  r a s p i s u j e

 

 

JAVNI OGLAS

za dodjelu Plaketa Općine Trnovo

 

I

 

Raspisuje se Javni oglas za dodjelu Plaketa Općine Trnovo za 2017. godinu.

 

II

 

Plakete se dodjeljuju:

– kolektivima – 1. Plaketa

– pojedincima – 2. Plakete

 

III

 

Kriterij za dodjelu  plaketa:

 1. Kolektivima koji su:
 • u svom radu ostvarili izuzetne poslovne rezultate,postigli znacajnu dobit i izvrsili upošljavanje većeg broja radnika;
 • postigli dobre rezultate iz oblasti kulture,sporta, zdravstva, obrazovanja, bezbjednosti,razvoja komunalne infrastrukture,zastite radne i prirodne sredine,izgradnje i rekonstrukcije Opcine i postigli dobre rezultate  od opceg znacaja za poboljsanje zivota i rada građana,ocuvanju kulturne i prirodne bastine,humanitarnih i drugim dobrotvornih aktivnosti;
 • ostvarili izuzetne rezultate u borbi protiv agresije na Bosnu i Hercegovinu.

 

 1. Pojedincima koji su:
 • doprinijeli poboljsanju uslova i rada građana na podrucju Općine Trnovo,unaprjeđenju i zastiti covjekove zivotne i radne sredine,ocuvanju kulturne i prirodne bastine;
 • postigli izuzetne rezultate u borbi protiv agresije;
 • postigli izuzetne rezultate u oblasti nauke, obrazovanja ,kulture, sporta, bezbjednosti i koji su se istakli u humanitarnim i drugim dobrovotvornim aktivnostima.

 

 

 

IV

 

Pojedinci se mogu predlagati i posthumno.

 

V

 

(1) Prijedlog za dodjelu plaketa mogu podnijeti:

 • građani koji imaju prebivalište na području Općine Trnovo;
 • vijećnici općinskog vijeća Trnovo;
 • opcinski nacelnik;
 • udruzenja registrovana na području Općine;
 • politicke partije koje djeluju na podrucju Općine;
 • privredna drustva registrovana na podrucju Općine;
 • ustanove koje djeluju na podrucju Opcine Trnovo;
 • savjeti mjesnih zajednica na podrucju Opcine Trnovo;.

 

            Prijedlozi za dodjelu plaketa podnose se Komisiji za javna priznanja , u pisanoj formi s obrazlozenjem i relevantnim dokazima.

 

 

VI

Plakete se ne mogu dodjeljivati:

 • za iste zasluge licima kojima je Opcina dodjeljivala javna priznanja;
 • izabranim zvanicnicima Opcine i drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini za vrijeme trajanja njihovog mandata;
 • uposlenicima Opcine i drugih nivoa vlasti za rezultate ostvarene u obavljanju poslova predviđenih radnim mjestom;
 • licima koja su pravosnaznom sudskom presudom domaceg ili stranog suda osuđena na kaznu zatvora za krivicna djela genocida i ratnog zlocina;
 • licima koja svojim djelovanjem narušavaju ugled Opcine.

 

VII

 

 

 

Javni oglas ostaje otvoren do 10.02.2017. godine.

 

Napomena: Prijedlozi koji ne budu sadržavali obrazloženja , neće se uzeti u razmatranje.

 

Prijedloge slati na adresu:

 

OPĆINA TRNOVO

OPĆINSKO VIJEĆE

71223 Delijaš

“Komisija za javna priznanja”

Sve informacije i pojašnjenja mogu se dobiti u Općini Trnovo, kontakt telefon 586  – 710.