Početna / Javni pozivi/oglasi / JAVNI OGLAS za dodjelu Plakete i Povelje počasnog građanina Općine Trnovo

JAVNI OGLAS za dodjelu Plakete i Povelje počasnog građanina Općine Trnovo

Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti

Na osnovu člana 9. Odluke o priznanjima i nagradama Općine Trnovo, (“Službene novine Kantona Srajevo” broj: 14/18), Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS
za dodjelu Plakete i Povelje počasnog građanina Općine Trnovo

I

Raspisuje se Javni oglas za dodjelu Plaketa Općine Trnovo i Povelja počasnog građanina Općine Trnovo za 2019. godinu.

II

Plakete se dodjeljuju:
– kolektivima
– pojedincima
O broju dodijeljenih plaketa odlučuje Općinsko vijeće.

Najviše se mogu dodijeliti 2 (dvije) povelje počasnog građanina.

III

Kriterij za dodjelu plaketa:
1.Kolektivima koji su:
– ostvarili izuzetne rezultate u radu
– ulagali u proširenje proizvodnih kapaciteta
– postigli izuzetne rezultate u oblasti nauke, kulture, prosvjetne djelatnosti, vjerskog života, sporta, zdravstva, bezbjednosti, razvoja komunalne infrastrukture, zaštiti radne i prirodne sredine i razvoju dobrih međuljudskih odnosa
– dali izuzetan doprinos u ostvarivanju prava građana
– doprinijeli poboljšanju uslova rada i života u MZ na području općine Trnovo
– značajno doprinijeli u organizaciji i pripremama za odbranu i odbrani zemlje
– dali izuzetan doprinos u drugim područjima života i rada

2. Pojedincima koji su:
– inovatori na tehničkim i drugim unapređenjima
– doveli u opasnost svoj život spašavajući druge osobe i materijalna dobra
– kao donatori humano postupali prema pojedincima i kolektivima
– posebno doprinijeli razvoju lokalne samouprave u MZ, Općini i poboljšanju uslova života građana
– uspješno organizovali organe MZ i udruženja, te doprinijeli njihovom radu
– postigli izuzetne rezultate u obasti poljoprivredne proizvodnje
– ostvarili posebne rezultate u sportu, vaspitno-obrazovnom radu, naučnom radu, umjetnosti i kulturi, na međunarodnom, državnom i federalnom nivou
– značajno doprinijeli u organizaciji i pripremama za odbranu i odbrani zemlje
– dali izuzetan doprinos u drugim područjima života i rada.

IV

Pojedinci se mogu predlagati i posthumno.

V

Počasnim građaninom Općine Trnovo može se proglasiti građanin Bosne i Hercegovine ili druge države koji je svojim radom, naučnim ili političkim djelovanjem značajno doprinio napretku i ugledu Općine Trnovo i Bosne i Hercegovine, te doprinio afirmaciji Općine Trnovo, ostvarivanju i razvoju demokratije u Bosni i Hercegovini.

Počasnim građaninom može se proglasiti i građanin Općine Trnovo, koji je posebno zaslužan za napredak i promociju ugleda Općine Trnovo u Bosni i Hercegovini i izvan državnih granica.

VI

Prijedlog za dodjelu plaketa i povelje počasnog građanina mogu podnijeti:
– građani koji imaju prebivalište na području općine Trnovo;
– vijećnici općinskog vijeća Trnovo;
– Općinski načelnik;
– udruženja registrovana na području općine;
– politicke partije koje djeluju na području općine;
– privredna drustva registrovana na području općine;
– ustanove koje djeluju na području općine Trnovo;
– savjeti mjesnih zajednica na području općine Trnovo.

Prijedlozi za dodjelu plaketa podnose se Komisiji za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, u pisanoj formi s obrazloženjem i relevantnim dokazima.

VII

Javni oglas ostaje otvoren do 15.02.2019. godine.

Napomena: Neblagovremeni prijedlozi i prijedlozi koji ne budu sadržavali obrazloženja neće se uzeti u razmatranje.

 

Prijedloge slati na adresu:

OPĆINA TRNOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
71223 Delijaš
“Komisija za javna priznanja priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti”

 

Sve informacije i pojašnjenja mogu se dobiti u Općini Trnovo, kontakt telefon 586 – 710.

Oko Ajla Mulaosmanovic