Početna / Javni pozivi/oglasi / Javni oglas za dodjelu u zakup tipskih kioska na području Općine Trnovo

Javni oglas za dodjelu u zakup tipskih kioska na području Općine Trnovo

Na osnovu člana 7. Pravilnika o dodjeli u zakup tipskih kioska na području Općine Trnovo, Općinski načenik raspisuje

JAVNI OGLAS

Za dodjelu u zakup tipskih kioska na području Općine Trnovo

I

Raspisuje se javni oglas za dodjelu u zakup tipskih kioska na području općine Trnovo –lokalitet Babin do Bjelašnica.

Zakupnina iznosi 120 KM mjesečno po kiosku za mjesece januar, februar i mart, a 80 KM mjesečno po kiosku u ostalim mjesecima tokom godine.
Zakupac je dužan za korištenje tipskog kioska plaćati zakupninu unaprijed za 3 (tri) mjeseca.

II

Pravo učešća na javnom oglasu imaju fizička i pravna lica koja su prijavljena/registrovana na području Općine.

III

Potrebna dokumentacija:
1.Kopija lične karte i prijava prebivalištva
2.Za nezaposlene osobe Uvjerenje Službe za zapošljavanje (za podnosioca zahtjeva i članove domaćinstva ukoliko su nezaposleni)
3. Kućna lista
4.Za registrovane pravne i fizičke osobe (rješenje nadležnog suda ili nadležnog Općinskog organa o obavlajnju djelatnosti)

IV

Javni oglas ostaje otvoren 5 dana od dana objavljivanja

V

Zainteresovani pismene prijave na javni oglas sa traženim prilozima i potrebnim podacima podnose lično na protokol općine Trnovo (šalter sala), sa naznakom: PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA DODJELU U ZAKUP TIPSKIH KIOSKA NA PODRUČJU OPĆINE TRNOVO, Komisiji za za provođenje postupka dodjele u zakup tipskih kioska
– u prijavi je potrebno je navesti djelatnost kojom će se aplikant baviti u tipskom kiosku za koji se aplicira

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ibro Berilo

Oko Ajla Mulaosmanovic