Početna / Javni pozivi/oglasi / JAVNI OGLAS za dodijelu novčanih sredstava za kupovinu školskih knjiga, pribora i sveski

JAVNI OGLAS za dodijelu novčanih sredstava za kupovinu školskih knjiga, pribora i sveski

 

Na osnovu člana 3. Budžeta općine Trnovo za 2017. godinu (“Službene novine Katona Sarajevo”, broj 9/17), člana 10. Odluke o izvršenju Budžeta općine Trnovo za 2017.godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo ,,,broj 12/08 općinski načelnik raspisuje :

JAVNI OGLAS

Za dodijelu novčanih sredstava za kupovinu školskih knjiga, pribora i sveski.

Raspisuje se javni oglas za dodjelu sredstava porodicama, koje imaju troje i više djece koja se školuju, za pomoć pri opremanju djece za školu.

Pomoć porodicama, dodjelit će se u iznosima od 150,00 KM do 300,00 KM u zavisnosti od broja djece, koja se školuju. Sredstva će se isplaćivati iz fonda – ostali grantovi pojedincima – opremanje školaraca.

Sva lica koja se prijavljuju na ovaj oglas dužni su uz uredno popunjen zahtjev dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

  1. Dokaz o redovnom školovanju, za djecu koja se redovno školuju,
  2. Rodni list za djecu.

Javni oglas ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objave.

Oglas će biti objavljen na oglasnim pločama općine, mjesnim zajednicama i WEB stranici općine.

Napomena: Sva dokumentacija mora biti orginal ili ovjerena kopija.
Trnovo, 22.august 2017.godine.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ibro Berilo

 

 

Oko Ajla Mulaosmanovic