Početna / Javni pozivi/oglasi / JAVNI POZIV (jednokratna novčana pomoć)

JAVNI POZIV (jednokratna novčana pomoć)

Na osnovu člana 3. Budžeta općine Trnovo za 2017.godinu („Službene novine Kantona Sarajevo¨, broj 9/17),člana 10. Odluke o izvršavanju Budžeta općine Trnovo za 2017.godinu   ( „Službene novine Kantona Sarajevo „, broj 9/17)  i člana 24. Statuta  Općine Trnovo(„Službene novine Kantona Sarajevo „,broj 12/08 ) općinski načelnik raspisuje :

                     JAVNI POZIV

Za  dodijelu  jednokratnih  novčanih pomoći  nezaposlenim , socijalno  ugroženim  osobama i pomoć za liječenje

Raspisuje se poziv za dodijelu srestava nezaposlenim, socijalno ugroženim osobama i pomoć za liječenje iz Budžeta za 2017.godinu.Ukupno planirana sredstva će se dodijeliti u tri faze.

– Pomoć nezaposlenim licima i socijalno ugroženim osobama dodjelit će se u iznosu do 200,00 KM po pojedinačnom zahtjevu

 – Pomoć za liječenje dodjelit će se teže oboljelim osobama i to u iznosu do 500,00 KM po pojedinačnom zahtjevu

Sva lica koja se prijave na ovaj poziv dužni su uz uredno popunjen zahtjev dostaviti i slijedeću dokumentaciju :

  1. Cipsova prijavnica
  2. Kućna lista
  3. Uvijerenje o primanjima ( za sredstva iz fonda za socijalno ugrožene i nezaposlene) ,

 

Ili

  1. Cipsova prijavnica
  2. Odgovarajuća medicinska dokumentacija ( za sredstva iz fonda za liječenje ).

Zahtijevi koji su zaprimljeni do momenta raspisivanja konkursa za 2017.godinu će se uzeti u razmatranje uz slanje obavijest o dopuni dokumentacije.

Javni poziv za predaju dokumentacije ostaje otvoren do kraja marta ili do 31.03.2017.godine.

Poziv će biti objavljen na oglasnoj ploči i na web stranici općine .

Napomena : Sva dokumentacija mora biti ovijerena.

 

 

Trnovo,  07. Mart 2017.godine.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 Ibro Berilo s.r.