Početna / Konkursi / Konkurs za dodjelu Plakete

Konkurs za dodjelu Plakete

Na osnovu člana 2. stav 3. Odluke o načinu obilježavanja Dana Općine Trnovo, broj: 01-05-90/12 od 10.01.2014.godine, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti,  r a s p i s u j e

KONKURS

za dodjelu Plakete Općine Trnovo (pdf)