Početna / Vijesti / Nastavak rekonstrukcije saobraćajnica

Nastavak rekonstrukcije saobraćajnica

Na području općine Trnovo u toku je rekonstrukcija, sanacija i asfaltiranje više saobraćajnica.

U toku je rekonstrukcija puta Gornja Grkarica – Pendičići. Radovi su u toku. Sredstva obezbjeđuje Direkcija za puteve Kantona Sarajevo, planiranim sredstvima će se završiti radovi na lokalitetu Pendičića u dužini od 800 metara. Izvođač radova je Orman d.o.o.
Gornja grkarica Pendičići (1)

U toku je i rekonstrukcija puta Gornja Grkarica – Babin Do – Bijele Vode. Rekonstrukcija se radi u  dužini 1500 metara. I za ovu dionicu puta sredstva je obezbijedila Direkcija za puteve Kantona Sarajevo, a izvođač radova je Harysco d.o.o. Sarajevo. U sklopu radova, pored rekonstrukcije postojeće saobraćajnice planirana je izgradnja šetnice i dionice Prokresa – Bijele Vode.

Babin do Bijele vode put (3)
Babin Do – Bijele Vode

Završena je sanacija i asfaltiranje lokalnog puta u naselju Mijanovići. Sredstva obezbijeđuje OKFŠ. Izvođač radova je Bucomerc d.o.o.

Trenutno se vrše radovi i na drugoj dionici ovog puta, za čije izvođenje sredstva je izdvojio IFAD i Općina Trnovo, a izvođač radova su Sarajevoputevi d.d. Sarajevo.

Mijanovići put (1)
Naselje Mijanovići

 

Oko Ajla Mulaosmanovic