Početna / Obavještenja / Obavještenje za prijavu na Javni oglas

Obavještenje za prijavu na Javni oglas

Obavještavaju se sva zaiteresovana lica za prijavu na Javni oglas za dodjelu u zakup tipskih kioska na području općine Trnovo – lokalitet Babin do, Bjelašnica, da se Javni oglas produžava do petka, 22.12.2017. godine, kada se i zatvara.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ibro Berilo