Početna / Obavještenja / Obavještenje

Obavještenje

Obavještavaju se korisnici prava po zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ( “Službene novine Federacije BiH” br.36/99,54/04,39/06 i 14/09)-lica sa invaliditetom, koja su uvedena u pravo sa 90% i 100% oštećenja organizma, koja su cijenjena po Privremenoj listi invaliditeta Instituta za medicinsko vještačenje zdrastvenog stanja od 02.06.2009. godine da je u toku ponovna provjera njihovog zdrastvenog stanja.

Provjeru vrši Institut za medicinsko vještačenje zdrastvenog stanja Sarajevo, u skladu sa usaglašenom listom invaliditeta Instituta za medicinsko vještačenje zdrastvenog stanja (“Službene novine Federacije BiH” br.32/10) i Uputstvom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike br. 06-35/43253/10 od 23.12.2010. godine.