Početna / Vijesti / Održana osma redovna sjednica Općinskog vijeća Trnovo

Održana osma redovna sjednica Općinskog vijeća Trnovo

Osma redovna sjednica Općinskog vijeća održana je 05.10.2017. godine, u sali općine Trnovo. Za osmu sjednicu vijeća predložen je slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 7. radne sjednice Općinskog vijeća Trnovo;
2. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori;
3. Informacija o radu JKP Park Sarajevo za područje Općine Trnovo u 2016.godini;
Predlagač: Općinski načelnik.
4. Informacija o radu JU Zavod za zapošljavanje u 2016. godini;
Predlagač: Općinski načelnik.
5. Informacija o radu JU Apoteke Sarajevo 2016.godini;
Predlagač: Općinski načelnik.
6. Informacija o stanju u oblasti obrazovanja, kulture i sporta na području Općine Trnovo.
Predlagač: Općinski načelnik.
7. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JKP “TRNOVO” d.o.o Trnovo za 2016. godinu
Predlagač: Općinski načelnik.
8. Izvještaj o radu iz oblasti inspekcijskog nadzora u oblasti urbanizma, građenja i komunalne djelatnosti za period januar – juni 2017.godine
Predlagač: Općinski načelnik.
9. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01 do 30.06.2017. godine
Predlagač: Općinski načelnik.
10. Izvještaj o evaluaciji Strategije održivog razvoja Općine Trnovo 2012-2016. godina
Predlagač: Komisija za evaluaciju Strategije.
11. Odluka o osnivanju Mjesnih zajednica na području Općine Trnovo; prijedlog
Predlagač:Općinski načelnik
12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Trnovo u sklopu Urbanističkog projekta “Bjelašnica –II faza”; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
13. Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta KJP ZOI 84 Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
14. Odluka o i menovanju skupštine JP “ ELEKTRO TRNOVO” prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
15. Zaključci
a) Zaključak o davanju saglasnosti na Sporazum o regulisanju prava i obaveza na zajedničkoj izgradnji podzemne garaže na Bjelašnici; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
b) Zaključak o davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o kupovini nekretnina umjesto eksproprijacije; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
16.Tekuća pitanja.

Dnevni red je dopunjen sa dvije tačke: Odluka o neposrednoj pogodbi i Zaključak o davanju saglasnosti. Na održanoj osmoj sjednici Općinskog vijeća Trnovo, sve Odluke po usvojenom dnevnom redu, Zaključci i Izvještaji o radu za prvu polovinu 2017. godine su usvojeni. Informacije su sve primljene k znanju od strane vijeća.

Sjednicom je predsjedavala Emina Mehmedagić, a prisustvovalo je svih 15 vijećnika.

Sljedeća Prethodna

 Picture 175

 Picture 181

 Picture 183

 Picture 178

 Picture 173

Picture 174

 22312166_10212306653799340_648974890_o

Sljedeća Prethodna

 

 

 

Oko Ajla Mulaosmanovic