Početna / Vijesti / Općina Trnovo dodjelit će stipendije studentima i uČenicima srednjih škola

Općina Trnovo dodjelit će stipendije studentima i uČenicima srednjih škola

Načelnik Općine Trnovo Ibro Berilo, potpisat će Ugovor o dodjeli stipendija sa 35 stipendista, od toga je 17 studenata i 18 učenika srednjih škola.
Stipendije su dodjeljene za školsku 2010/2011. godinu, u iznosu od 100,00 KM za studente i 80,00 KM za učenike srednjih škola.
Uslovi koje su svi stipendisti morali ispuniti su: da imaju prebivalište na području Općine Trnovo i da nisu korisnici iz drugih izvora, a osnovni kriteriji pri izboru stipendista bili su uspjeh koji postižu u školovanju i imovinsko stanje porodica.

Dodjeljene su stipendije sljedećim učenicima:
1.  Emir ( Munib ) Torlak
2.  Kerim ( Edin ) Hamzić
3.  Arnela ( Kasim ) Ajkunić
4.  Ajla ( Senad ) Pindžo
5.  Mirsad ( Ramiz ) Terzo
6.  Almedina ( Zajim ) Omerbegović
7.  Amir ( Izet ) Ramić
8.  Semira ( Izo ) Mulalić
9.  Elma ( Bajro ) Kolar
10.Selmedina ( Hakija ) Krupalija
11.Kenan ( Sulejman ) Spahija
12.Edin ( Bajro ) Durmo
13.Edžnan ( Dervo ) Kereš
14.Ismeta ( Samir ) Mulaosmanović
15.Dina ( Sejid ) Imamović
16.Kenan ( Muksim ) Bandić
17.Jovana ( Borislav) Govedarica
18.Ena ( Mustafa ) Dedić

Studenti koji su dobili stipendije su:
1.  Nađa ( Selim ) Dreca
2.  Mirsad ( Aziz ) Hošić
3.  Amina ( Zijad ) Mraković
4.  Arnela ( Uzeir ) Milišić
5.  Emina ( Ahmet ) Novalić
6.  Almira ( Hasan ) Brkić
7.  Dženeta ( Ismet ) Dedić
8.  Ajla ( č†amil ) Hromo
9.  Dženan ( Halil ) Pločo
10.Emina ( Hamid ) Hošić
11.Kenan ( Alija ) Dedić
12.Brankica ( Danilo ) Mojević
13.Amar ( Mujo ) Milišić
14.Nejra ( Salem ) Pločo
15.Amra ( Zaim ) Mulaosmanović
16.Muhamed ( Ibro ) Drkić
17.Arnes ( Osman ) Durmo