Početna / Vijesti / Osma redovna sjednica Općinskog vijeća Trnovo

Osma redovna sjednica Općinskog vijeća Trnovo

Sjednica će se održati u četvrtak, 05.10.2017. godine u sali Općine Trnovo u Trnovu sa početkom u 17,00 sati.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 7. radne sjednice Općinskog vijeća Trnovo;
2. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori;
3. Informacija o radu JKP Park Sarajevo za područje Općine Trnovo u 2016.godini;
Predlagač: Općinski načelnik.
4. Informacija o radu JU Zavod za zapošljavanje u 2016. godini;
Predlagač: Općinski načelnik.
5. Informacija o radu JU Apoteke Sarajevo 2016.godini;
Predlagač: Općinski načelnik.
6. Informacija o stanju u oblasti obrazovanja, kulture i sporta na području Općine Trnovo.
Predlagač: Općinski načelnik.
7. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JKP “TRNOVO” d.o.o Trnovo za 2016. godinu
Predlagač: Općinski načelnik.
8. Izvještaj o radu iz oblasti inspekcijskog nadzora u oblasti urbanizma, građenja i komunalne djelatnosti za period januar – juni 2017.godine
Predlagač: Općinski načelnik.
9. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01 do 30.06.2017. godine
Predlagač: Općinski načelnik.
10. Izvještaj o evaluaciji Strategije održivog razvoja Općine Trnovo 2012-2016. godina
Predlagač: Komisija za evaluaciju Strategije.
11. Odluka o osnivanju Mjesnih zajednica na području Općine Trnovo; prijedlog
Predlagač:Općinski načelnik
12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Trnovo u sklopu Urbanističkog projekta “Bjelašnica –II faza”; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
13. Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta KJP ZOI 84 Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
14. Odluka o i menovanju skupštine JP “ ELEKTRO TRNOVO” prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
15. Zaključci
a) Zaključak o davanju saglasnosti na Sporazum o regulisanju prava i obaveza na zajedničkoj izgradnji podzemne garaže na Bjelašnici; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
b) Zaključak o davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o kupovini nekretnina umjesto eksproprijacije; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
16.Tekuća pitanja.

 

PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA TRNOVO
Emina Mehmedagić

Oko Ajla Mulaosmanovic