Početna / Vijesti / Osma sjednica Općinskog vijeća Trnovo

Osma sjednica Općinskog vijeća Trnovo

Osma sjednica Općinskog vijeća Trnovo održana je  u četvrtak 04.juna 2009. godine u sali Općine Trnovo u Trnovu sa početkom rada u 10:00 sati.
Za ovu sjednicu usvojen je sljedeći:

DNEVNI RED

1.  Usvajanje zapisnika sa sedme sjednice Općinskog vijeća;
2.  Viječnićka pitanja, inicijative i odgovori;
3.  Informacija o radu JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć;
4.  Informacija o radu Centra za socijalni rad – Odjeljenje Trnovo;
5.  Informacija o radu JU Apoteke Sarajevo – Odjeljenje Trnovo;
6.  Informacija o radu JU Centra za zapošljavanje – Odjeljenje Trnovo;
7.  Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju visine naknade, načinu naplate i mjerama za
sigurnosnu i efikasnu naplatu za privremeno korištenje javnih površina na području
Općine Trnovo;
8.  Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1 m2 korisne površine u
stambenoj izgradnji na području Općine Trnovo u 2008. godini;
9.  Odluka o ustupanju na korištenje objekta etno muzeja u Šabićima;
10.Odluka o visini naknade za pogodnost građevinskog zemljišta – rente na području
Općine Trnovo;
11.Odluka o dodjeli sredstava za razvoj poljoprivredne proizvodnje u 2009. godini;
12.Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Općinskog štaba civilne zaštite Općine Trnovo;
13.Izvještaj o aktivnostima na provođenju kandidacionih zborova građana za izbor članova
Savjeta MZ na području Općine Trnovo;
14.Informacija o ugroženosti od snježnih padavina i poplava na području Općine Trnovo;
15.Tekuća pitanja;
Zaključak o poništavanju zaključka o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta
Butmir d.o.o.

Općinsko vijeće Trnovo usvojilo je sljedeće akte:

 • Informaciju o radu JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć;
 • Informaciju o radu Centra za socijalni rad – odjeljenje Trnovo;
 • Informaciju o radu Zavoda za zapošljavanje – odjeljenje Trnovo;
 • Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju visine naknade, načinu naplate i mjerama za
  sigurnosnu i efikasnu naplatu za privremeno korištenje javnih površina na području
  Općine Trnovo;
 • Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1 m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području Općine Trnovo u 2008. godini;
 • Odluka o ustupanju na korištenje objekta etno muzeja u Šabićima;
 • Odluka o visini naknade za pogodnost građevinskog zemljišta – rente na području
  Općine Trnovo;
 • Odluka o dodjeli sredstava za razvoj poljoprivredne proizvodnje u 2009. godini;
 • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Općinskog štaba civilne zaštite Općine Trnovo;
 • Izvještaj o aktivnostima na provođenju kandidacionih zborova građana za izbor članova
  Savjeta MZ na području Općine Trnovo;
 • Informacija o ugroženosti od snježnih padavina i poplava na području Općine Trnovo;