Početna / Javni pozivi/oglasi / Poništenje javnog poziva

Poništenje javnog poziva

Na osnovu člana 38. Statuta općine Trnovo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br.12/08), a u vezi sa članom 34. Zakona o radu (Službene novine F BiH, br.26/16) ,Općinski načelnik, objavljuje

 

P O N I Š T ENJ E   J A V N O G   P O Z I V A

za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera)

u općini Trnovo

 

  1. Poništava se Javni poziv objavljen na Web stranici pćine Trnovo i Oglasnoj tabli općine Trnovo dana 04.10.2017.godine, a odnosi se na prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera), u cjelosti.

 

  1. Navedeni Javni poziv se poništava  iz razloga  što će općinas Trnovo u cilju poticaja zapošljavanja finasirati određeni broj pripravnika visoke stručne spreme u pravnim subjektima koji iskažu interes za prjem pripravnika.

 

  1. Iskreno se izvinjavamo svim kandidatima prijavljenim na ovaj Javni poziv.

 

 

 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ibro Berilo

 

Oko Ajla Mulaosmanovic