Početna / Obavještenja / Poziv za javnu tribinu

Poziv za javnu tribinu

Obavještavamo Vas da će se javna tribina o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta ”Bjelašnica-I faza” i Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta ”Bjelašnica-II faza”, održati dana 16.10.2018. godine u Sali Općine Trnovo u Trnovu, sa početkom u 15,00 sati.

S poštovanjem,

Općinski načelnik

Ibro Berilo

Oko Ajla Mulaosmanovic