Početna / Vijesti / Sedma sjednica Općinskog vijeća Trnovo

Sedma sjednica Općinskog vijeća Trnovo

Sedma sjednica Općinskog vijeća Trnovo održana je  u petak 24. aprila 2009. godine u sali Općine Trnovo u Trnovu sa početkom rada u 14:00 sati.
Za ovu sjednicu usvojen je slijedeći:

                                                                               DEVNI RED

1.  Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća;
2.  Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori;
3.  Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za Općinu Trnovo za 2008. godinu;
4.  Informacija o radu KJKP Rad – odjeljenje Trnovo za 2008. godinu;
5.  Informacija o radu KJKP Gras za područje Općine Trnovo;
6.  Informacija o elektrifikaciji na području Općine Trnovo za 2008. godinu;
7.  Informacija o radu KJKP Park za područje Općine Trnovo;
8.  Informacija o radu zimske službe za sezonu 2008/09. godinu;
9.  Izvještaj o provedenim izborima za članove Savjeta Mjesnih zajednica;
10.Odluka o formiranju Komisije za praćenje realizacije Strategije razvoja Općine Trnovo
2007-2011. godinu;
11.Odluka o izboru članova Etičkog vijeća časti;
12.Odluka o razriješenju člana Općinske Izborne komisije;
13.Odluka o imenovanju člana Općinske Izborne komisije;
14.Rješenje o saglasnosti “SU-NI” d.o.o. Sarajevo da može otuđiti nedovršeni objekat javnog
sadržaja;
15.Tekuća pitanja;

Općinsko vijeće je usvojilo slijedeće akte:

  • Informacija o radu KJKP Rad – odjeljenje Trnovo za 2008. godinu;
  • Informacija o radu KJKP Gras za područje Općine Trnovo;
  • Informacija o elektrifikaciji na području Općine Trnovo za 2008. godine;
  • Informacija o radu KJKP Park za područje Općine Trnovo;
  • Informacija o radu zimske službe za sezonu 2008/09. godina;
  • Odluka o formiranju Komisije za praćenje realizacije Strategije razvoja Općine Trnovo 2007-2011;
  • Odluka o izboru članova Etičkog vijeća časti;
  • Odluka o razriješenju člana Općinske izborne komisije;
  • Odluka o imenovanju člana Općinske Izborne komisije;
  • Rješenje o saglasnosti “SU-NI” d.o.o. Sarajevo;