Održane javne rasprave na Nacrt budžeta Općine za 2020. godinu

U prostorijama mjesnih zajednica „Dejčići”, “Šabići”, “Trnovo” i “Delijaš” održane su javne rasprave o Nacrtu budžeta Općine Trnovo

U prostorijama mjesnih zajednica „Dejčići”, “Šabići”, “Trnovo” i “Delijaš” održane su javne rasprave o Nacrtu budžeta Općine Trnovo za 2020. godinu.

Javne rasprave koja su organizovane za stanovnike mjesnih zajednica vodili su predsjednici savjeta mjesnih zajednica.

Na početku javne rasprave dodatna pojašnjenja oko Nacrta budžeta Općine Trnovo za narednu godinu koji iznosi 19.470.708,58 KM dala je Zineta Hadžić iz Službe za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj Općine Trnovo.

– Budžetski prihodi su planirani u visini od 19.470.708,58 KM. U strukturi rashoda tekući izdaci iznose 3.680,00 KM, a kapitalni izdaci 15.790.708,58 KM. Dokument koji je pred vama je u formi nacrta i imate mogućnost da uputite prijedloge i primjedbe, na što će nadležne stručne općinske službe dati svoje mišljenje. Nakon okončanja javne rasprave o Nacrtu budžeta pristupit će se izradi Prijedloga budžeta koji će biti upućen Općinskom vijeću na razmatranje, kazala je pomoćnica Općinskog načelnika za finansije.

Pomoćnik za urbanizam, Osman Smječanin, također je dao nekoliko uvodnih napomena, kazao kako će u narednoj godini biti nastavljena realizacija započetih kapitalnih projekata poput poslovno-sportskog centra na Bjelašnici, škole u prirodi u Šabićima, najavio nekoliko većih, novih kapitalnih projekata, te spomenuo projekte poput rekonstrukcije ulica, nastavak izgradnje kanalizacije, vodosnadbijevanja, nastavak projekata javne rasvjete, sa novim LED sijalicama i slično.

Prisutnim građanima se na raspravi obratio Općinski načelnik, Ibro Berilo:

-Općinsko vijeće je uputilo Nacrt budžeta Općine Trnovo za 2020. godinu sa pripadajućom Odlukom o izvršavanju u javnu raspravu do 29. novembra tekuće godine. Ovakve rasprave su prilika da predložimo aktivnosti koje se odnose na budžet i realizaciju projekata Općine.

Općinski načelnik bio je prisutan na svakoj javnoj raspravi, odgovarao je građanima na postavljena pitanja. Istakao da pored značajnih kapitalnih projekata, u idućoj godini će biti nastavljeno izdvajanje za obrazovanje, socijalnu i boračko-invalidsku zaštitu, samozapošljavanje mladih i drugo…

Pozivamo građane da pismeno upute inicijative i prijedloge projekata, čija realizacija može biti finansirana sredstvima iz budžeta Općine za narednu godinu, do 29.novembra 2019. godine. Iste dostaviti Službi za privredu, finansije i lokalno ekonomski razvoj dostaviti na protokol Općine, ili putem pošte na adresu Trnovo 36.

Nacrt budžeta Općine Trnovo za 2020. godinu objavljen je na web stranici.

 

 

 

 

Leave a Comment