Održana 22. radna sjednica Općinskog vijeća Trnovo

Jučer je u sali Općine, održana 22. sjednica Općinskog vijeća, sa početkom rada u 17:00 sati. Sve tačke

Jučer je u sali Općine, održana 22. sjednica Općinskog vijeća, sa početkom rada u 17:00 sati. Sve tačke po izmijenjenom dnevnom redu su usvojene;                                                            

 1. Usvajanje zapisnika sa 21. radne sjednice Općinskog vijeća Trnovo;
 2. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori;
 3. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobaraćaja;

    Predlagač: Općinski načelnik.

 1. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Trnovo za 2019. godinu; prijedlog

     Predlagač: Općinski načelnik.

 1. Izvještaj o upravnom rješavanju za 2019. godini; prijedlog

     Predlagač: Općinski načelnik.

 1. Izvještaj o radu Općinskog načelnika i službi za upravu za 2019. godinu; prijedlog

    Predlagač: Općinski načelnik.

 1. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Trnovo za 2019. godinu; prijedlog
  Predlagač: Kolegij Općinskog vijeća
 2. Program rada Općinskog načelnika i službi za upravu za 2020. godinu

    Predlagač: Općinski načelnik.

 1. Odluka o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostorija Općine Trnovo

     Predlagač: Općinski načelnik.

 1. Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta (KRUPS doo); prijedlog

     Predlagač: Općinski načelnik.

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta općine Trnovo za 2020. godinu; prijedlog

     Predlagač: Općinski načelnik

 1. Odluka o oročenju finansijskih sredstava;prijedlog

      Predlagač: Općinski načelnik

 1. Odluka o utvrđivanju uvjeta i načina za postavljanje sadržaja na fasadama građevina na području Općine Trnovo; prijedlog

      Predlagač: Općinski načelnik

 1. Odluka o visini bazne cijene i obračuna naknade za troškove uređenja građevinskog zemljišta na području Općine Trnovo; prijedlog

      Predlagač: Općinski načelnik

 1. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1 m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području Općine Trnovo u 2019. godini, prijedlog

     Predlagač: Općinski načelnik

 1. Odluka o visini naknade za pogodnost građevinskog zemljišta –rente na području Općine Trnovo u 2020. godini; prijedlog

Predlagač: Općinski načelnik

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju visine naknade, načinu naplate i mjerama za sigurnu i efikasnu naplatu za privremeno korištenje javnih površina na području Općine Trnovo; prijedlog

Predlagač: Općinski načelnik

 1. Odluka o dodjeli kolektivne plakete; prijedlog

   Predlagač: Komisija za izbor i imenovanja.

 1. Odluka o dodjeli pojedinačne plakete; prijedlog

   Predlagač: Komisija za izbor i imenovanja.

 1. Odluka o dodjeli pojedinačne plakete, prijedlog

    Predlagač: Komisija za izbor i imenovanja.

 1. Zaključak o davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o kupoprodaji nekretnina umjesto eksproprijacije (Terzo Suljo); prijedlog

    Predlagač: Općinski načelnik

 1. Zaključak o davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o kupoprodaji nekretnina umjesto eksproprijacije (Kokor Bajro); prijedlog

   Predlagač: Općinski načelnik

23. Odluka o radnom vremenu privrednih subjekata na području općine Trnovo; prijedlog

  Predlagač: Općinski načelnik

24. Zaključak o davanju saglasnosti – Pravobranilaštvo; prijedlog

  Predlagač: Općinski načelnik

25. Zaključak o davanju saglasnosti – Pravobranilaštvo; prijedlog

  Predlagač: Općinski načelnik

Sjednicom je predsjedavala predsjedavajuća Općinskog vijeća, gospođica Emina Mehmedagić, a na sjednici je prisustvovalo 13 vijećnika. Sve odluke i izvještaji po izmjenjenom dnevnom redu su usvojene od strane Općinskog vijeća.

 

Leave a Comment