Sanacija i asfaltiranje šumskih puteva

Općina Trnovo nastavlja sa projektima sanacije i rekonstrukcije šumskih puteva, nakon realizacije nekoliko projekata u proteklim godinama ove

Općina Trnovo nastavlja sa projektima sanacije i rekonstrukcije šumskih puteva, nakon realizacije nekoliko projekata u proteklim godinama ove godine projektom su obuhvaćeni putevi u MZ Šabići i MZ Dejčići.
Ukupna vrijednost radova je 243.360,00 KM, investitor je Ministarstvo privrede KS sredstvima iz Fonda OKFŠ-a. Nadzor vrši Zavod za izgradnju KS, a izvođač radova je “Dolovi d.o.o Sokolac“.
U MZ Šabići završena je sanacija i asfaltiranje puta Rakitnica – Zarije, te sanacija i zatezanje postojeće trase puta Staro groblje – Jastrebine. U MZ Dejčići u toku su radovi na sanaciji i asfaltiranju puta Bare-Omenik.
Višestruka je potreba za rekonstukcijom šumskih puteva, pored toga što uglavnom prolaze kroz lokalna naselja, mogu biti korišteni i kao protivpožarni putevi, u slučaju požara.

Leave a Comment