Požar

Upozorenje CZ Trnovo: Povećana opasnost od požara

Služba civilne zaštite Općine Trnovo uputila je  građanima Upozorenje o strogoj zabrani loženja vatre na otvorenom prostoru. U

Služba civilne zaštite Općine Trnovo uputila je  građanima Upozorenje o strogoj zabrani loženja vatre na otvorenom prostoru.

U P O Z O R E NJ E

Zbog  potencijalne mogućnosti izbijanja požara prilikom čišćenja  njiva, livada, bašči i vrtova od korova,    u p o z o r a v a j u  se svi građani na  strogu zabranu loženja vatre na otvorenom prostoru, posebno u neposrednoj blizini šume, šumskom zemljištu, kao i na povećanu opreznost u slučaju nužne upotrebe bilo kakvog izvora vatre u blizini šume, šumskom zemljištu, ili u samoj šumi.

Svako lice koje namjerno ili svojom nepažnjom prouzrokuje požar nadležni organi poduzet će odgovarajuće sankcije propisane Zakonom, čl. 323 KZ-a FBiH, za koje je propisana kazna zatvora u trajanu  od tri (3) mjeseca do tri (3) godine.

Zbog opasnosti od izbijanja požara u narednom periodu, pripadnici policije i ovlašteni radnici –šumari preduzeća koja gazduju šumama će češće vršiti obilazak terena i rigorozno kažnjavati sve one koji budu namjerno ili nepažnjom izazivali požare i na taj način ugrožavali živote  i materijalna dobra fizičkih i pravnih lica.

Molimo sve građane koji primijete požar bilo koje vrste da odmah jave na sljedeće brojeve telefona:

  • DVD  „Trnovo“, na telefon: 033/439–011
  • PVB Kantona Sarajevo /123/  i  033/257-330
  • Služba za civilnu zaštitu Općine Trnovo: 033/ 554-550
  • P.“Sarajevo–šume”šumska uprava “JUG” 033/439-301
  • Policijsko odjeljenje Trnovo 033/439-000 i 033/439-173
  • Operativni centar Kantona Sarajevo/121/ i /033/556-670

                                         

SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU OPĆINE TRNOVO

Leave a Comment