28.10.2022. godine Općina Trnovo, u saradnji sa projektom „Aktivizam, angažman i odgovorna rješenja (MAKERS)“ koji implementira UNDP a podržava Porticus, je organizovala prvu Lokalnu dijalošku platformu. Cilj Lokalne dijaloške platforme je da postane jedan od modela putem kojeg će se povećati uključivanje građana u procese odlučivanja i intenzivirati komunikacija sa lokalnom upravom. Članstvo u LDP […]

1 3 4 5