U okviru kantonalne akcije čišćenja, planirana je i akcija čišćenja Bjelašnice i Igmana, Veliko i Malo polje. Akcija proljetnog čišćenja počinje 23.05.2022 godine i traje do 28.05.2022 godine kada je planiran zadnji dan ove akcije. Projekat čišćenja Kantona Sarajevo tradicionalno se nastavlja i ove godine sa planom aktivnosti koje provode kantonalna javna komunalna preduzeća RAD […]


Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo u saradnji sa komunalnim preduzećima RAD i Park, te ostalim partnerima, organiziraju proljetnu akciju prikupljanja kabastog otpada i unapređenja odvojenog prikupljanja otpada. Akcija se odvija od 09.04.2022. do 27.05.2022. godine u Kantonu Sarajevo, a u općinama Trnovo i Hadžići će […]


Projekat “Gledaj svoja posla” se realizuje u okviru programa “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II)“ koji finansira Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) u BiH. Cilj projekta je unapređenje efektivnosti, efikasnosti i umrežavanje ključnih aktera na tržištu rada, te omogućavanje djelotvornijeg zadovoljenja potreba poslodavaca i nezaposlenih lica. […]


U toku je sanacija regionalnog puta Gornja Grkarica – Dejčići- Pendičići, koja se odvija u skladu sa ugovorom za upravljanje i održavanje cesta. Izvođač radova je kompanija MGBH d.o.o. koja radi na redovnom održavanju ovog regionalnog puta, a održavanje finansira Direkcija za puteve Kantona Sarajevo. Održavanje putnog pojasa podrazumijeva košenje trave, sječenje šiblja, održavanje elemenata […]


U prostorijama Informativno-edukacionog centra na Bijambarama, 18. maja je održana završna radionica Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, a u sklopu međunarodnog projekta „Sustainable management and tourist promotion of natural and archaeological heritage in the Adriatic Caves PLUS – Adriatic Caves PLUS“. Radionici su prisustvovali i predstavnici Općine Trnovo, zatim predstavnici Fonda za zaštitu […]


U zgradi Općine Trnovo održana je 9. redovna sjednica Općinskog vijeća Trnovo kojom je predsjedavala predsjedavajuća Općinskog vijeća Amina Dedić. Na sjednici je razmatrano 20 tačaka dnevnog reda. Nakon što su vijećnici imali priliku postaviti vijećnička pitanja i podnijeti inicijative, razmatrani su i usvojeni Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2021. do 31.12.2021. […]


Predsjedavajuća Općinskog vijeća Trnovo Amina Dedić, sazvala je 9.redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Trnovo.  Sjednica će se održati u utorak, 17.05.2022. godine, u sali Općine Trnovo, s početkom u 18 sati. Na Dnevnom redu će se naći 18. tačaka, između ostalih razmatrati će se: Informacija o radu JU Apoteke Sarajevo, JU Dom zdravlja KS, JU Zavod […]


Počela je isplata stipendija učenicima i studentima koje stipendira Općina Trnovo za školsku 2021/2022. godinu. Novčana sredstva za prethodnih pet mjeseci će biti uplaćena do kraja sedmice, dok će se preostali dio biti isplaćen u julu. Općina Trnovo ove godine stipendira 110 učenika i studenata, koji su prethodnog mjeseca potpisali Ugovore, a za ovu namjenu […]


– Općinska izborna komisija –   Na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 3. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), a u vezi s članom 11. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija […]


– Općinska izborna komisija –   Na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 8. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), a u vezi s članom 69. Pravilnika o provođenju izbora […]

1 2 3 13