U općini Trnovo se već duže vrijeme ozbiljno i predano radi na uspostavljanju putne infrastrukture koja direktno utiče na ekonomski i društveni razvoj. Od 2010-te godine do danas značajni su iskoraci kada je u pitanju cjelokupan infrastrukturni razvoj i modernizacija općine Trnovo, što je direktno uticalo na društveni razvoj, razvoj turizma i opći dojam o […]


Kroz ovaj javni poziv, vrijedan 6.5 miliona KM, Evropska unija će podržati mala poljoprivredna gazdinstva kako bi pokrenuli nove ekonomske ili socijalne aktivnosti kojima će diverzifikovati svoje izvore prihoda ili doprinijeti unapređenju kvaliteta života u ruralnim područjima. Prednost će biti data prijavama koje uključuju mala gazdinstva koja su upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava, a čiji […]


Projekti EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje finansira Evropska unija, imaju nekoliko aktuelnih javnih poziva za podršku investicijama u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije i ruralnog razvoja. Jedan od njih je i Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške ublažavanju negativnog uticaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Javni poziv je […]


Prethodnih par godina se realizira projekat rekonstrukcije regionalnog puta Gornja Grkarica – Šabići- Sinanovići (R960), koji povezuje olimpijske planine Igman i Bjelašnicu sa naseljima Šabići i Sinanovići, a preko Visočice i sa Glavatičevom u općini Konjic. Na ovu saobraćajnicu su vezani lokalni putevi koji povezuju brojna bjelašnička sela: Pervize, Ozimine, Žiliće, Podvornice, Bobovicu, Umoljane, Elezoviće, […]


U zgradi Općine Trnovo je u ponedjeljak, 19.09.2022. godine, održana 11. redovna sjednica Općinskog vijeća Trnovo. Sjednicu je, uz  prisustvo 14 vijećnika, vodila Amina Dedić, predsjedavajuća Općinskog vijeća, a prisustvovao je i Općinski načelnik Ibro Berilo sa suradnicima. Nakon utvrđivanja kvoruma i usvajanja zapisnika s prošle sjednice predložen je, a zatim jednoglasno i usvojen, sljedeći […]


JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE-DODJELU NOVČANIH SREDSTAVA ZA RJEŠAVANJE SOCIJALNE POTREBE GRIJANJA BORAČKOJ POPULACIJI U KANTONU SARAJEVO 2022. godine Prijem zahtjeva Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo će vršiti od dana objavljivanja Javnog poziva, zaključno sa 02.10.2022. godine. Zahtjevi na posebno propisanim obrascima sa potrebnom dokumentacijom mogu se preuzeti putem web stranice Ministarstva za boračka pitanja […]


Dvodnevni festival sporta, hrane i zabave, održan je u subotu i nedjelju 10. i 11.09.2022. godine u sportskom centru Babin do, na planini Bjelašnici pod nazivom Bjelašnica Summer Fest. Jedan od partnera i suorganizatora festivala je i Općina Trnovo. Festival je sajamskog tipa sa mnogim zabavnim i sportskim sadržajima, a organizovan po prvi put sa […]


Predsjedavajuća Općinskog vijeća Općine Trnovo Amina Dedić, zakazala je 11. redovnu sjednicu Općinskog vijeća za ponedjeljak, 19.09.2022. godine. Sjednica će se održati u Sali Općine, sa početkom u 18:00 sati. Na Dnevni red uvršteno je 6 tačaka, između ostalih razmatrati će se – Odluka o prestanku statusa nepokretnosti u općoj upotrebi, Odluka o neposrednoj pogodbi […]


Ministarstvo privrede KS predstavilo je brošuru „Seoski turizam u Kantonu Sarajevo“, koja zapravo čini jedinstveni registar seoskih domaćinstava i ruralne turističke ponude. Općina Trnovo sa svojim potencijalom i ponudom kada je u pitanju seoski turizam se definitivno ističe u Kantonu Sarajevo. Tokom protekle i početkom 2022. godine, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo u saradnji s Regionalnom […]


Obavještavamo građane općine Trnovo koji su korisnici minimalne penzije i imaju prebivalište na općini Trnovo,  a iz nekog razloga nisu dobili jednokratnu pomoć uz penziju za mjesec august, koju putem Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje obezbjeđuje Općina, pozivamo da se obrate zahtjevom za jednokratnu pomoć Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku, dječiju […]

1 2 3 19