Početna / Vijesti / Projekat izgradnje kanalizacije

Projekat izgradnje kanalizacije

Završen je projekat izgradnje fekalnog kolektora Šabići – most na rijeci Rakitnici, ukupne vrijednosti 123.505,03 KM, koji je započeo prošle godine. Investitori na projektu su Općina Trnovo, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i Federalno ministarstvo finansija.

Projekat obuhvata izgradnju kanalizacije od Šabića do postrojenja za tretman otpadnih voda koji se nalazi u blizini mosta na rijeci Rakitnici. Projektom su urađeni iskopi rovova, polaganje kanalizacionih cijevi i revizionih okana. Radovi su završeni, započeli su 11.09.2017. godine a izvođač radova je “Bujice” d.o.o.

Realizacijom ovog projekta postići će se efekti unaprijeđenja i izgradnje infrastrukture za zaštitu okoliša i sistema za upravljanje otpadnim vodama, smanjiti zagađenje vodotoka, spriječiti skupljanje i akumuliranje otpadnih voda u otvorenim i privremenim vodotocima.

Sljedeća Prethodna
 IMG_3936
 IMG_3942
 IMG_3943
Sljedeća Prethodna

Oko Ajla Mulaosmanovic