Početna / Vijesti / Dani Kantona Sarajevo u općini Trnovo

Dani Kantona Sarajevo u općini Trnovo

U sklopu manifestacije “Dani Kantona Sarajevo”, koja traje od 02. – 09.05.2019. godine, organizovana su predavanja u organizaciji JU Dom zdravlja KS-OJ Trnovo.

U četvrtak, 09. maja održano je predavanje na temu “Vakcinacija i spolno prenosive bolesti” u Osnovnoj školi “Zaim Kolar” Dejčići, za učenike osmog i devetog razreda. Predavanje je održala doktorica Amra Mehmedagić: “Edukacija mladih u sklopu obrazovnog sistema je jedan od prvih koraka u prevenciji spolnih bolesti. Važna je edukacija mladih prije stupanja u spolne odnose, dakle na početku njihovog spolnog života. Edukacija mladih treba biti usmjerena ne samo na povećavanje znanja kod mladih, nego i na pružanje podrške, te razvoj socijalnih vještina potrebnih za izbjegavanje rizičnog ponašanja, prevenciju spolno prenosivih bolesti i neželjenih trudnoća. Aktivno učešće mladih u preventivnim programima pridonosi razvoju samopoštovanja i odgovornom spolnom ponašanju” – istakla je doktorica.

Sljedeća Prethodna
 IMG_7008 
 IMG_7007
 IMG_7006
Sljedeća Prethodna

Još jedna od aktivnosti u ovom povodu je predavanje za građane općine Trnovo održano u zgradi Općine. Predavanja su održana na dvije teme: Šećerna bolest (Dijabetes mellitus i komplikacije), predavač dr. Amra Mehmedagić i na temu: Hipertenzija , predavač diplomirana medicinska sestra Amina Hromo u zgradi Općine Trnovo. Ove bolesti spadaju u najčešće poremećaje u kliničkoj praksi. Medicinska sestra Amina Hromo nakon izlaganja prezentacija o prevencijama na arterijsku hipertenziju i šećernu bolest kazala je da je sigurno da su građani sve svjesniji važnosti ulaganja u svoje zdravlje, a pogotovo u prevenciju jer se ona višestruko isplati. Naime, liječenja su daleko učinkovitija ako se bolest prepozna na vrijeme, a ne kada je već u uznapredovaloj fazi.

Nakon preventivne edukacije građani i uposlenici Općine Trnovo, koji su također prisustvovali predavanju, vršili su besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska.

Sljedeća Prethodna
 IMG_7566
 IMG_7575
 IMG_7576
Sljedeća Prethodna

 

Oko Ajla Mulaosmanovic