Na osnovu tačke II Odluke o prodaji stalnog sredstva (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 39/21), Općinski načelnik objavljuje L I C I T A C I J U o prodaji stalnog sredstva-vozila PREDMET PRODAJE Predmet prodaje je stalno sredstvo-vozilo, vlasništvo općine Trnovo, Trnovo, Trnovo 36.   PODACI O SREDSTVU-VOZILU VOZILO: M1-PUTNIČKI AUTOMOBIL, MARKA: KIA, TIP: […]


Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 7.i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14),  te Odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu […]


Obavještavamo sva zainteresirana fizička lica iz kategorije energetski siromašnih domaćinstava/kućanstava da je raspisan Javni poziv za dodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize. Prijave počinju od ponedjeljka 23.10.2023. godine. Integralni tekst predmetnog Javnog poziva, zajedno s […]

1 2 3 11