O općini

Općina Trnovo se nalazi oko 30 km jugoistočno od Sarajeva oivičena vijencem kojeg čine planine Igman, Bjelašnica, Treskavica i Jahorina.Prije rata, Općina je zauzimala površinu od 451 km2, dok je nakon Dejtonskog sporazuma, njena površina smanjena i sada iznosi 337 km2. Na području Općine živi oko 2928 stanovnika u 56 naseljenih mjesta sela i zaseoka. Sva sela i naselja su mrežom lokalnih puteva povezana sa glavnim saobraćajnim pravcem M18 kojim se odvija vrlo živa komunikacija sa Sarajevom. U toku je razvoj privrede, a potenciraju se slijedeći pravci razvoja: poljoprivreda, odnosno stočarstvo i zemljoradnja, turizam, posebno zimski i seoski turizam, proizvodnja “zdrave hrane”, jer ovdje nema industrijskih kapaciteta koji zagađuju okolinu (ekološki čista sredina); sakupljanje, otkup i prerada ljekovitog bilja, gljiva i šumskih plodova, razvoj lovne privrede i razvoj ribolova.

U odsustvu industrijskih kapaciteta osnovna privredna grana je poljoprivreda. Postoje prirodni uvjeti za razvoj zemljoradnje i stočarstva, zatim za razvoj pčelarstva. Dakle, postoje svi preduvjeti za proizvodnju “zdrave hrane”, jer nema industrijskih kapaciteta koji bi zagađivali okolinu.Posebno treba istaći vodni potencijal trnovskog područja kojeg čine vode Željeznice i Rakitnice, zatim Crne i Bijele rijeke, te više jezera na Treskavici od kojih su najveća Veliko i Crno jezero.Čistoća i kvalitet ovih voda pogodni su za uzgoj pastrmke, a dužinom cijelog riječnog toka nižu se prirodne uvale koje se sa malim finansijskim ulaganjima mogu pretvoriti u ribogojilišta. Planinski masiv Bjelašnice predstavlja vododjelnicu sa koje vode tekućice otiču prema dva različita sliva: Crnomorskom i Jadranskom slivu. Vode Željeznice, Crne i Bijele Rijeke teku prema Crnom moru, a Rakitnica se ulijeva u Neretvu čijim koritom otiče u Jadranskom more. Na svom putu provlači se živopisnim kanjonom dužine 20km čija netaknuta priroda predstavlja pravu turističku atrakciju za rijetke posjetioce. Prirodne ljepote, bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta i značajan vodni potencijal predstavljaju osnovu za razvoj turizma. Čitav kompleks Bjelašnice, koje planovi obrađuju, tretira se kao jedna jedinstvena planinska stanica sa kompletnom turističkom ponudom tokom cijele godine, a koja omogućuje mnogostruke vrste turizma i turističke ponude: zimsko-sportski, rekreativni, edukativni, poslovni, kongresni, omladinski, ekskurzioni, zadovoljavanje raznih hobija, lovni turizam, planinarenje, alpinizam, speleologija, manifestacioni turizam, memorijalni, zdravstveni i dr.

Općina Trnovo aktivna u provođenju novih projekata

Općina Trnovo zadnjih godina pravi sjajne rezultate. Dosta je uspješno završenih projekata koji doprinose dobrobiti lokalne zajednice, te ujedno stvaraju prostor za nove domaće i strane investicije.Poenta poslovanja Općine je trud da se ubrza razvoj Općine sa spremnim razvojnim projektima.Općina menadžerski posluje, što pokazuje općinski Budžet.Pristup razvoju je drugačiji, naša vizija se sprovodi u djela zajedničkim timskim radom organa Općine i Općinskog vijeća, kao i uz pomoć Vlade Kantona Sarajevo ali zahvaljujući i investitorima koji su investirali u općinu Trnovo.

Općina Trnovo bilježi veliki porast poreskih prihoda, usljed čega je došlo do značajnog pomaka  općine na rang listi razvijenosti općina u Federaciji BiH.

Trnovo je prirodna sredina za moderan, zdrav život, u kojoj se urbani i ruralni sadržaji međusobno prepliću.

Povećanje sredstava u budžetu Općina Trnovo koristi za investicije u projekte koji potiču razvoj turizma Kantona Sarajevo. U toku je realizacija projekata u svim mjesnim zajednicama, a posebno na području Bjelašnice, koje se urbanizuje kroz detaljne planove. Najavljuje se još nekoliko novih investicijskih projekata, a oni ključni za Trnovo u predstojećem periodu tiču se izgradnje poslovno-sportskog centra i ulaganja u obnovljive izvore električne energije.