2024.

Budžet Općine Trnovo za 2024.godinu

Odluka o izvrsavanju Budžeta Općine Trnovo za 2024. godinu

2023.

Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2023. godinu

Budžet Općine Trnovo za 2023. godinu

2022.

Rebalans 12.20.2022

Dokument okvirnog Budžeta Općine Trnovo za period 2023-2025

Odluka o izmjeni odluke o izvršavanju budžeta Općine Trnovo za 2022. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2022. godinu

Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2022. godinu

Budžet Općine Trnovo za 2022. godinu

2021.

Dokument okvirnog budžeta Općine Trnovo za period 2022.-2024. god.

Odluka o izmjeni odluke o izvršavanju budžeta Općine Trnovo za 2021. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama budžeta Općine Trnovo za 2021. godinu

Budžet Općine Trnovo za 2021. godinu

Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2021. godinu

2020.

Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2020. godinu

Dokumenta okvirnog budžeta Općine Trnovo za period 2021-2023.god

Budžet Općine Trnovo za 2020. godinu

Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2020. godinu

2019.

Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2019. godinu (pdf)

Budžet Općine Trnovo za 2019. godinu (pdf)

2018.

Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2018. godinu (pdf)

Odluka o izmjeni odluke o izvršavanju budžeta Općine Trnovo za 2018. godinu (pdf)

Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2018. godinu (pdf)

Dokument okvirnog budžeta Općine Trnovo za period 2019 – 2021. god. (pdf)

Budžet Općine Trnovo za 2018. godinu (pdf)

Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2018. godinu (pdf)

2017.

Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2017. godinu (pdf)

Budžet Općine Trnovo za 2017. godinu (pdf)

Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2017. godinu (pdf)

2016.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju budžeta Općine Trnovo za 2016. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2016. godinu

Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2016. do 30.06.2016. godine

Budžet Općine Trnovo za 2016. godinu (pdf)

Odluka o izvršavanju budžeta Općine Trnovo za 2016. godinu (pdf)

Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2016. godinu (pdf)

2014.

Budžet Općine Trnovo za 2014. godinu (pdf)

Program naplate i usmjeravanja sredstava naknade za pogodnost građevinskog zemljišta na području Općine Trnovo za 2014. godinu (pdf)

Odluka o izvršavanju budžeta za 2014. godinu (pdf)