Radna tijela Općinskog vijeća Trnovo – saziv za period 2020-2024 godina


1. Kolegij Općinskog vijeća

1. Dedić Amina
2. Kenjić Branka
3. Krupalija Meho
4. Ahmetspahić Adela

2. Komisija za izbor i imenovanja

1. Mulaosmanović Ismet, predsjednik
2. Čerkez Belma, zamjenica
3. Ramić Suljo, član
4. Bunar Amina, član
5. Žilić Mediha, član
6. Bandić Hikmet, član
7. Kereš Asaf, član
8. Krupalija Almedina, član
9. Torlak Munib, član

3. Komisija za Budžet, finansije i ekonomska pitanja

1. Durmo Ekrem, predsjednik
2. Kenjić Branka, zamjenica
3. Ahmetspahić Adela, član
4. Kadić Zerina, član
5. Zuko Fendo, član

4. Komisija za Statut i propise

1.Krupalija Meho, predsjednik
2.Pločo Dženan, zamjenik
3.Pozder Mersih, član
4.Prasko Semir, član
5.Mulaomerović Dženan, član

5. Komisija za zaštitu ljudskih prava, mlade, ravnopravnost spolova, vjerska pitanja, prigovore, predstavke prijedloge

1.Ploskić Medina-predsjednica
2.Krupalija Omer, zamjenik
3.Samardžija Miljan, član
4.Kovačević Vernes, član
5.Katana Emira, član

6. Komisija za pitanja boraca i njihovih porodica, logoraša i civilnih žrtava rata

1. Katana Seid, predsjednik
2. Pintol Suljo, zamjenik
3. Bunar Muamer, član
4. Gadžo Rešad, član
5. Kereš Enver, član

7. Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti

1.Mulaosmanović Muriz, predsjednik
2.Berilo Osman, zamjenik
3.Krajina Omer, član
4.Omerbegović Zahid, član
5.Ozdić Dževad, član

8. Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju

1.Dautović Eldin, predsjednik
2.Pločo Nedim, zamjenik
3.Torlak Munib, član
4.krupalija Elvedin, član
5.Imamović Izo,član

9. Komisija za poslove mjesnih zajednica

1. Durmo Bajro, predsjednik
2. Dedić Suljo, zamjenik
3. Ćosić Nejra, član
4. Dedić Lejla, član

10 .Drugostepena stručna komisija

1. Krupalija Amila, predsjednica
2. Mulaosmanović Alma, zamjenica
3. Leleta Akif, član